Rekordmånga anser att Sverige går åt fel håll

publicerad 29 mars 2023
- av Sofie Persson
En tredjedel av svenskarna har fått sämre ekonomi det senaste året.

En stor del av svenskarna bedömer att utvecklingen i Sverige går åt fel håll och det har aldrig varit så många som anser att den personliga ekonomin försämrats så mycket på ett år. Samtidigt är stödet för det svenska EU-medlemskapet rekordhögt och bara var tionde svensk vill lämna unionen.

67 procent av svenskarna anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, visar den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet. Samtidigt anser 13 procent att det går åt rätt håll. Utvecklingen har under de senaste tio åren aldrig tidigare bedömts gå så dåligt som den gör nu, något Johan Martinsson, forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar är en ”rekordpessimism”.

Andelen svenskar som anser att den personliga ekonomin försämrats har heller aldrig ökat så mycket på ett år. 34 procent uppgav att deras ekonomi försämrats de senaste tolv månaderna. Året innan uppgav 15 procent samma sak. I allmänhet anser 78 procent att den svenska ekonomin försämrats de senaste tolv månaderna, förra året var denna siffra 35 procent.

Andelen som anser att Sverige bör ta in färre invandrare har minskat något, men fortfarande anser en större andel att man bör ”ta emot färre flyktingar”.

Förtroendet för svenska politiker ligger på 41 procent medan 34 procent bedömer att regeringen utför sitt arbete mycket/ganska bra, vilket är en minskning från förra året då 37 procent ansåg samma sak.

Samtidigt ligger stödet för EU rekordhögt i Sverige. 68 procent av svenskarna är för ett medlemskap, vilket är en ökning från 2021. Samtidigt är 11 procent emot medlemskapet.

Det kan handla om en långsam allmän acceptans, samt en förflyttning av EU-politikens fokus från i huvudsak ekonomi till andra frågor, men denna senaste stora uppgång handlar sannolikt främst om situationen med krig i närområdet, säger Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet.


SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som funnits sedan 1986. Institutet bedriver egen forskning och samverkar med andra i två av deras återkommande stora undersökningsprojekt: SOM-undersökningarna och Medborgarpanelen.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!