Regeringen utökar ”pandemilag” – får rätt att stänga ner butiker och parker

Coronarepressionen

publicerad 9 december 2020
- av Markus Andersson
Nedstängningarna
Repressionen skärps ytterligare med den nya pandemilagstiftningen.

Den svenska regeringen vill införa en ny så kallad pandemilag där staten får ännu större befogenheter att stänga ner företag, kollektivtrafik och fritidsverksamheter. Man vill också ha mandat att bestämma och begränsa hur många svenskar som samtidigt får vistas i parker, på torg och andra offentliga platser.

Kulturminister Amanda Lind (MP) hävdar att den nya långtgående pandemilagen, som enligt förslaget ska börja gälla från den 15 mars och ett år framåt, ger regeringen ”fler verktyg att hantera pandemin”.

I praktiken innebär det att staten ska ha mandat att kontrollera det offentliga rummet och bestämma exempelvis hur många besökare en butik får ta emot eller vad denna butik ska ha för öppettider – utan att företagaren själv får vara med och avgöra detta.


Annonser:


Regeringen hävdar vidare att den nya pandemilagen kommer att göra det lättare att anpassa reglerna efter hur ”verksamheten ser ut” och att olika regelverk kan komma att gälla för olika verksamheter. Man betonar dock att man också vill ha möjligheten att helt stänga ner butiker och andra verksamheter för att exempelvis ”förhindra trängsel”.

– Vi ska föra samtal med riksdagspartierna innan ett färdigt förslag presenteras, säger Lind på en pressträff.

Den svenska regeringen har länge beklagat sig över att man saknar lagstöd för att gå in och detaljstyra nedstängningar och begränsningar i samhället under den så kallade coronapandemin – något som nu verkar bli verklighet.

Om lagförslaget går igenom så möjliggörs också olika lokala regelverk i olika delar av Sverige, där Länsstyrelsen i en region kan komma att införa betydligt hårdare repression än i grannregionen.

Även tillgången till allmänna platser kommer att kontrolleras och begränsas på ett mycket hårdare sätt än idag. Regeringen vill bland annat kunna bestämma hur många personer som får vistas i en park eller på ett torg – och även dessa kan stängas ner.

– Det är till exempel gator, torg, parker och butiker. Som en sista åtgärd, om smittskyddet inte är tillräckligt, finns möjlighet att fatta beslut om nedstängning för att hindra trängsel, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Hon hävdar att hon förstår att en nedstängning är ”mycket ingripande” och att sådana beslut därför måste fattas i ”samråd” med riksdagen. Hallengren deklarerar samtidigt också att svenskarna ska fortsätta tvingas leva med de kraftiga begränsningarna av sina medborgerliga fri- och rättigheter oaktat att massvaccinationerna snart drar igång.

– Även om vi har en situation någonstans i mars där vi har kunnat börja vaccinera – inte minst riskgrupper – så är det fortsatt så att vi behöver se till att vi kan hålla de avstånd som krävs och ha träffsäkra regleringar, säger hon.

Det framgår inte i regeringens pressmeddelande huruvida ”pandemilagen” kan komma att förlängas även efter mars 2022. Kritiker har länge oroat sig för att den hårda coronarepressionen riskerar att bli ett permanent tillstånd i samhället – en kritik som växer sig allt starkare mot bakgrund av den allt mer hårdnande repressionspolitiken trots fakta som antyder att den så kallade pandemin överdrivits kraftigt och i praktiken sedan länge är över.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.