Regeringen vill införa anonyma vittnen och visitationszoner

publicerad 20 december 2022
- av Jan Sundstedt
De fyra partiledarna under regeringens presskonferens.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


De borgerliga regeringspartierna och Sverigedemokraterna meddelande under tisdagen att man nu tillsätter utredningar för att se över möjligheterna att införa särskilda visitationszoner och anonyma vittnen som bevis i domstol.

Man pekar bland annat på att Sverige är ett av få länder i Europa ”som inte har någon möjlighet att garantera ett vittne, som riskerar att utsättas för hot och repressalier, anonymitet under rätts­processen” och att förändringen behövs för att ”komma till rätta med den tystnadskultur som har blivit systemhotande”.

– Den som har blivit vittne till ett brott måste kunna känna sig trygg med att lämna uppgifter i brottsutredningar och domstol. Vi tillsätter nu som sagt en utredning om anonyma vittnen för att addera ännu ett verktyg i lådan för att hantera den grova organiserade brottsligheten, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Systemet med anonyma vittnen i domstolar har tidigare fått skarp kritik från flera håll som menar att det skulle leda till att rättssäkerheten urholkas och att ett anonymt vittnesmål har mycket lågt bevisvärde.

Men ett anonymt vittnesmål är problematiskt på flera sätt, då det sätter centrala principer i den öppna brottmålsprocessen ur spel, som rätten till korsförhör”, kommenterade tre C-politiker i augusti.

I det presenterade ”trygghetspaketet”, som riktar sig mot den grova organiserade brottsligheten, ska man också utreda möjligheterna att införa särskilda visitationszoner för att bekämpa gängen samt kunna använda åtgärden även när brottsmisstanke saknas.

Ett system med visitationszoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner där vissa tvångsmedel – såsom kropps­visitation och husrannsakan i fordon – får användas utan att det finns någon brottsmisstanke. Det är viktigt att reglerna utformas så att systemet är rättssäkert och att det används förnuftigt och vid rätt tillfällen, när det verkligen kan göra nytta i brottsbekämpningen”, skriver man i ett pressmeddelande.

– Vi har lovat att göra vad som krävs för att bryta den kriminella utvecklingen, kommenterar statsminister Ulf Kristersson (M).

Utredningen om utredningen av visitationszoner ska påbörjas ”snarast” och presenteras inom ett år och ett förslag om möjligheten att införa användandet av anonyma vittnen i domstolar ska redovisas i oktober 2023.

– Farliga människor och våldsverkare ska få klart för sig att det kommer vara riktigt besvärligt att vara kriminell i Sverige, hävdar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Utredare för visitationszonerna blir Karin Erlingsson, utredare på Tullverket, medan Fredrik Wersäll, riksmarskalk och före detta hovrättspresident, får i uppdrag att se över möjligheterna att införa anonyma vittnen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!