Partiet MoD vill psykopattesta svenska makthavare

Valet 2022

publicerad 6 september 2022
- av Sofie Persson
Åtgärden ska minska det mänskliga lidandet.

Låt beslutsfattare i ledande positioner som tjänar över en miljon per år genomgå ett obligatoriskt test för att upptäcka tecken på psykopati som förebyggande åtgärd. Förslaget kommer från det nya tvärpolitiska partiet MoD som menar att psykopater är kraftigt överrepresenterade inom politiken, statsförvaltningen och som chefer på företag.

Syftet med förslaget är att fånga upp beslutsfattare med psykopati eller antisociala störningar och därefter erbjuda rätt stöd i arbetet liksom behandling. Utredningen kan också resultera i att personer med starka antisociala mönster upptäcks i tid och kan ledas in på en annan karriär om en samlad bedömning görs att detta är det bästa i respektive fall”, skriver partiet MoD.

Partiet menar att ett PCL-R-test (Psychopathy Checklist Revised) kan användas som en förebyggande åtgärd och att man sedan, vid behov, kan erbjudas en mer avancerad psykologisk utredning.

Därmed ges beslutsfattaren bättre möjligheter att klara av karriären på lång sikt och risken att hamna i klammeri med rättvisan, kollegor, chefer eller underordnade minskar”.

Anledningen till att detta behövs är på grund av att just psykopater är kraftigt överrepresenterande inom ledande positioner, inom statsförvaltningen samt på landets anstalter. Man menar att detta skulle kunna fungera för att motverka den ökande korruptionen och den eskalerande ekonomiska brottsligheten. Partiet MoD vill därför att personer verksamma som chefer på företag eller politiska organisationer, inom stadsförvaltningen, inom kyrkan, polisen, journalistkåren, kirurger, advokater och vd:ar genomgår detta test.

Med förslaget vill Partiet MoD se till att Sverige blir världsledande i att erbjuda en uppsökande verksamhet i hela landet för att fånga upp beslutsfattare i ledande positioner som riskerar att misslyckas i arbetet på grund av oupptäckt psykopati”, skriver partiet.

I korthet vill partiet skapa en ”riktad satsning över hela landet mot beslutsfattare i ledande position, med en årsinkomst överstigande 1 miljon kronor, i syfte att fånga upp underdiagnostiseringen av psykopati i Sverige” samt ”se över rutinerna för PCL-R-utredningar i syfte att bredda testets användbarhet”.

Det här förslaget är sannolikt betydligt mer effektfullt när det gäller att minska mänskligt lidande, kriminalitet och till och med död än vad Moderaternas förslag om att ADHD-testa barn till invandrare i Stockholms förorter är, säger Andreas Sidkvist Partiet MoDs ordförande.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!