Inrikes

Muslimsk kvinna vägrade skaka hand med män – får 40 000 kronor i skadestånd

När den muslimska kvinnan sökte jobb som tolk vägrade hon skaka hand med en manlig företrädare. Företaget avbröt då rekryteringen. Nu har Arbetsdomstolen slagit fast att kvinnan blev “diskriminerad” och dömer företaget till 40 000 kronor i ersättning.

Arbetsdomstolen (AB) fastslår i domen att bolagets policy “har kommit att missgynna den grupp muslimer vars religiösa tro innebär att de inte får beröra personer av motsatt kön utanför den närmaste familjekretsen“.
Företaget säger dock att det kan leda till konflikter och att det är kränkande om en anställd vägrar att skaka hand med personer av ett visst kön.

AB bedömer att kravet på handhälsning inte kan anses vara nödvändigt. Diskriminerings­ombuds­mannen (DO) är av samma uppfattning. DO hade krävt dubbelt så hög ersättning till kvinnan, det vill säga 80 000 kronor.

– Det här är en svår fråga och det var därför vi bedömde det viktigt med en prövning i domstol. Domen innefattar en noggrann avvägning som beaktar arbetsgivarens intressen, individens rätt till kroppslig integritet, och vikten för staten att upprätthålla ett skydd för religionsfriheten, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, i ett pressmeddelande.

I DO:s referensgrupp återfinns ett flertal, mer eller mindre, kända sharia-förespråkare och islamister. Bland annat Rashid Musa och Fatima Doubakil.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!