Inrikes

Moderaterna beredda att backa om försörjningskrav för anhöriginvandring

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Moderaterna är beredda att släppa kravet om att nyanlända anhöriginvandrare redan från början måste försörjas av sin partner eller familj. I gengäld vill man dock att Socialdemokraterna hjälper till att få ner ”söktrycket” på Sverige som slutdestination för invandrare och inför en mer restriktiv migrationspolitik.

– Det är en viktig princip att man kan försörja de familjemedlemmar som man vill ta hit. Men det allra viktigaste för oss, det är att vi får en stram helhet, där vi får ner söktrycket ordentligt, för att vi ska få nån som helst chans för att klara det stora integrationsmisslyckandet som vi nu brottas med, säger Maria Malmer Stenergard, Moderaternas migrationspolitiska talesperson till Sveriges Radio.
Diskussionerna bland de politiska partierna har hittills främst handlat om huruvida man ska införa ett volymmål för hur många invandrare Sverige ska ta in eller inte. Moderaterna är för ett sådant mål medan Socialdemokraterna länge har varit skeptiska men nu är beredda att diskutera alternativet.

Moderaterna vill dock att de invandrare som tar hit sina partners och familjemedlemmar också ska kunna försörja dessa istället för att skattebetalare finansierar deras uppehälle, men denna ståndpunkt är man villiga att revidera om man får gehör på andra områden.

Socialdemokraterna vill egentligen behålla det nuvarande undantaget från försörjningskravet som gäller under de tre första månaderna som en migrant befinner sig i Sverige och partnern Miljöpartiet vägrar att stödja en uppgörelse där anhöriginvandringen genast bekostas av de nyanländas familjer.

– Det är helt oacceptabelt, säger Annika Hirvonen Falk, migrationspolitik talesperson för Miljöpartiet.

Enligt uppgifter vill Socialdemokraterna nå en bred politisk uppgörelse med stöd från så många politiska partier som möjligt. Någonting som inte kan bli helt enkelt då partier som Moderaterna och Miljöpartiet i allt väsentligt har olika åsikter om hur migrationspolitiken ska se ut. Just Miljöpartiet har länge profilerat sig för närmast okontrollerad massinvandring till Sverige.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!