Misstänkta våldtäktsmän förhörs inte

publicerad 16 mars 2019

Många utredningar om misstänkta våldtäkter läggs ner utan att den utpekade gärningsmannen förhörts av polisen. Detta samtidigt som antalet uppklarade våldtäkter minskar och mindre än var tionde anmälan ledde till åtal under första halvan av 2018.

Uppdrag gransknings kartläggning om rutinmässigt nedlagda våldtäktsanmälningar visar att brottsbekämpande instanser i många fall inte ens bryr sig om att kontakta den person som pekats ut som skyldig, även om en sådan finns.

Under 2018 anmäldes fler våldtäkter än någonsin, men bara 7,4 procent av dem klarades upp. Det är betydligt sämre statistik än för fem år sedan då uppklaringsprocenten låg på 11,4.

I Karlskrona leder bara var tjugonde anmälan till åtal och i 40 procent av fallen läggs utredningarna ner utan att den misstänkte ens har förhörts, detta trots att förhör med misstänkt gärningsman alltid rekommenderas av Åklagarmyndigheten.

I polisdistrikt Stockholm nord ser det nästan lika illa ut enligt Uppdrag granskning, och om förhör väl genomförs så kan det dröja uppemot tio månader efter att anmälan gjorts, något som försvårar en fällande dom.

Av sammanlagt 214 granskade fall så framkommer det i programmet att man har låtit bli att förhöra gärningsmannen i 26 procent av fallen. Fenomenet är inte nytt och redan 2004 visade en snarlik undersökning för Stockholm som omfattade 450 anmälningar att bara två tredjedelar av identifierade misstänkta kallades till förhör.

Målsägarbiträdet Ulrika Rogland betonar för SVT vikten av att förhöra misstänkta, inte minst för att få fram ny och betydelsefull information i fallet.

– Det kan vara så att de erkänner, det kan vara så att den ena berättar att “den andre gjorde det här”. Det kan vara så att de säger att de hade sex men att de påstår att hon var med på det och då kommer det fram ytterligare uppgifter som man sen hör målsäganden mot. Men det kommer alltid vara en lucka så länge vi inte hört de här personerna.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!