Inrikes

Liberalerna: förstatliga problemskolor

Nyamko Sabuni vill att staten går in och tar kontroll över problemskolor i förorterna.

Liberalerna menar att det är oacceptabelt med problemskolor i förorterna där över hälften av eleverna går ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Därför föreslår man att dessa skolor förstatligas – och får ännu mer pengar.

Partiledare Nyamko Sabuni säger till SVT att staten ska förvandla problemskolorna till ”kunskapsskolor”, bland annat genom att staten skjuter till ytterligare 30 000 kronor per elev och år. Man vill också ha mer svenskundervisning, fokus på ordning och reda och betyg redan från fjärde klass.
Skolledningen på respektive skola ska få ett särskilt statligt anslag och får därmed möjlighet att införa kvalitetshöjande insatser för att öka kunskapsresultaten. Det kan exempelvis vara mindre klasser, fler lärare eller läxhjälp under ledning av utbildade lärare”, skriver partiet vidare i ett pressmeddelande.

Idag finns det över 60 stadsdelar som bedöms vara utsatta områden i Sverige, 22 av dessa räknas som särskilt utsatta, och i dem saknar nästan hälften av niondeklassarna gymnasiebehörighet.

Gemensamt för dessa är också att invånarna inte vill samarbeta med rättsväsendet, lever i parallellsamhällen, att det förekommer hög etnisk segregation, ett stort antal verksamma kriminella och att det finns våldsbejakande religiös extremism.

 

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!