Lagförslag: Anhöriga får inte säga nej till organdonationer

publicerad 30 november 2020
- av Isac Boman
Kirurger i arbete.

I ett nytt lagförslag föreslår regeringen att anhörigas vetorätt kommer att tas bort och att organ ska kunna skördas från en avliden även om familjemedlemmar säger nej. Man vill också kunna ta organ från människor som ännu inte är hjärndöda.

Regeringen vill enligt förslaget att behandlingar i syfte att bevara organen ska kunna ges även om donatorn fortfarande är vid liv, men där denne snart förmodas dö. En sådan behandling ska få pågå i maximalt 72 timmar.

– Det kan finnas en period där patienten lever, men läget är hopplöst fram till dess att patienten förklaras hjärndöd och det är den här tiden som tidigare varit oreglerad, säger medicinetikern Stellan Welin, professor emeritus vid Linköpings universitet till TT.

Att vetorätten tas bort innebär att anhöriga inte längre kan stoppa organdonationer. Dessa kommer bara kunna stoppas om donatorn uttryckligen deklarerat att han eller hon inte vill donera organ.

– En anhörig kommer alltså inte att kunna stoppa en donation bara för att han eller hon inte vill det. Om en anhörig däremot säger sig veta att personen ifråga inte vill donera, så kommer det naturligtvis att vägas in i bedömningen, säger Welin.

En annan skillnad blir att organdonationer blir möjliga även innan patienten förklarats hjärndöd. Enligt förslaget ska organ kunna skördas även från patienter som exempelvis ligger i respirator med permanenta hjärnskador men vars hjärna fortfarande är aktiv.

– Sedan kan respiratorn stängas av, varefter man väntar till dess att hjärtat slutar slå. Därefter ska man vänta ytterligare fem minuter då patienten betraktas som hjärndöd och efter det kan själva donationen påbörjas. På så sätt får man två vägar till donation, jämfört med bara en väg i dag, säger Welin.

Etikprövningsnämnden är skeptiska till förslaget och oroliga ”för att gränslandet mellan vårdinsatser för patientens skull och organuppehållande behandling förskjuts, så att vården upphör tidigare än nödvändigt”.

Även Uppsala universitet menar att det är mycket problematiskt om en patient tas in på akutsjukhusvården bara för att utreda om dennes organ går att doneras. Man menar att detta kan påverka intensivvårdsavdelningarna negativt och att platser kan komma att tas från patienter vars liv faktiskt går att rädda.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.