Kritikstorm mot Socialstyrelsen för broschyr till personer som är gifta med barn

publicerad 29 mars 2018
Så här ser omslaget till Socialstyrelsens omtalade broschyr ut

Socialstyrelsen har valt att dra tillbaka sin informationsbroschyr som riktar sig till vuxna personer som är gifta med barn. Detta efter en massiv kritikstorm.

Debatten om barnäktenskap har gått varm på sociala medier och olika diskussionsforum den senaste veckan. Under torsdagen blev allmänheten varse om en kontroversiell broschyr från Socialstyrelsen som riktar sig till nyanlända vuxna personer som är gifta med minderåriga.

Den här foldern riktar sig till vuxna som är gift med ett barn. Den innehåller information om vad som gäller i Sverige kring barnäktenskap och barns rättigheter. Foldern kan lämnas till make/maka av socialtjänsten och andra professionella som möter barnet”, står det på Socialstyrelsens hemsida.

I Sverige är det idag inte tillåtet att gifta sig med en person som inte hunnit fylla 18 år. Men i lagen finns det ett undantag för par som gift sig i ett land där barnäktenskap är tillåtet. Det var anledningen till varför Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr.

Materialet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd”, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Informationsbroschyren har nu tagits bort från Socialstyrelsens hemsida, men den går fortfarande att ladda ner via Internet Archive.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.