Inrikes

Kritikstorm mot Socialstyrelsen för broschyr till personer som är gifta med barn

Så här ser omslaget till Socialstyrelsens omtalade broschyr ut

Socialstyrelsen har valt att dra tillbaka sin informationsbroschyr som riktar sig till vuxna personer som är gifta med barn. Detta efter en massiv kritikstorm.

Debatten om barnäktenskap har gått varm på sociala medier och olika diskussionsforum den senaste veckan. Under torsdagen blev allmänheten varse om en kontroversiell broschyr från Socialstyrelsen som riktar sig till nyanlända vuxna personer som är gifta med minderåriga.
Den här foldern riktar sig till vuxna som är gift med ett barn. Den innehåller information om vad som gäller i Sverige kring barnäktenskap och barns rättigheter. Foldern kan lämnas till make/maka av socialtjänsten och andra professionella som möter barnet”, står det på Socialstyrelsens hemsida.

I Sverige är det idag inte tillåtet att gifta sig med en person som inte hunnit fylla 18 år. Men i lagen finns det ett undantag för par som gift sig i ett land där barnäktenskap är tillåtet. Det var anledningen till varför Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr.

Materialet är framtaget inom ramen för ett regeringsuppdrag att ta fram och sprida information till barn som uppges vara gifta, makar, föräldrar samt andra närstående med information om gällande lagar och praxis i Sverige såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, barnets rättigheter, socialtjänstens uppdrag samt rätten till stöd och skydd”, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Informationsbroschyren har nu tagits bort från Socialstyrelsens hemsida, men den går fortfarande att ladda ner via Internet Archive.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!