Kriminella infiltrerar myndighetsväsendet

publicerad 6 juli 2016

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I sin nya lägesbild för 2016 slår Ekobrottsmyndigheten larm om att gränsen mellan företrädare för det legala näringslivet och den kriminella världen tycks suddas ut.

Allt fler ekobrottslingar och andra kriminella söker sig till myndigheter och näringsliv för att försöka skapa en legitim fasad för sin kriminella verksamhet, menar Ekobrottsmyndigheten.

”Analysen visar på en oroväckande tendens att gränsen mellan företrädare för det legala näringslivet och den kriminella världen tycks suddas ut. Genom att söka sig till företagare som redan är etablerade kan kriminella personer hitta nya affärsmöjligheter och dra nytta av deras trovärdighet i affärssammanhang. Grovt kriminella personer söker även allt fler kontakter in i legala samhällsstrukturer såsom banker, myndigheter och kommuner. På det viset kan de exempelvis skaffa information de behöver för att vinna upphandlingar eller påverka beslutsfattare”, skriver man i lägesbilden.

Ekonomisk brottslighet spänner från brott som begås av oaktsamhet till planerade upplägg med vinningssyfte. De vanligaste brotten som utreds av Ekobrottsmyndigheten är bokföringsbrott och skattebrott.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!