KD vill ge polisen tillgång till DNA-databaser

publicerad 8 augusti 2022
- av Markus Andersson
KD vill att polis får tillgång till PKU-biobanken där nyföddas DNA sparas.

Kristdemokraterna vill att polisen ska få tillgång till svenskars DNA som sparas i vårdens biobanker vid misstanke om brott som kan ge ett års fängelse. På sikt vill man även att polisen ska bygga upp sina egna biobanker.

– Vi ser att nyttan i att polisen och rättsväsendet får använda DNA-register i brottsbekämpning överträffar de risker som finns, hävdar Andreas Carlson, rättspolitisk talesman för Kristdemokraterna.

I dagsläget är det patienten eller vårdnadshavarna som avgör huruvida deras eller deras barns blod- eller vävnadsprover får sparas i biobankerna – men detta vill Kristdemokraterna ändra på och ge polisen mandat att beslagta svenskarnas DNA.

Det handlar bland annat om att polisen ska kunna ta DNA-prov från PKU-biobanken där blodprov från nyfödda barn i Sverige sparas. Man vill också göra det möjligt för polisen att spara proverna betydligt längre än idag och bygga upp sina egna biobanker.

– Med det (PKU-) registret till förfogande blir det ett väldigt kraftfullt verktyg för polisen och rättsväsendet att bekämpa brott, påstår Andreas Carlsson vidare.

Även Migrationsverket ska enligt KD få möjlighet att ta DNA-provet från invandrare, lagra dessa och göra informationen sökbar som en ”kompletterande biobank” till PKU-biobanken, skriver Dagens Medicin.

Det är heller inte bara vid grov brottslighet som polisen ska få tillgång till befolkningens DNA, enligt KD. Enligt förslaget räcker det med misstanke om brott med ett års fängelse i straffskalan, vilket inkluderar bland annat olaga diskriminering, olaga sexköp och upprepade fortkörningar, skriver Nordfront.

Förslaget får dock skarp kritik, bland annat från Linda Modig, Centerpartiets talesman i konstitutionella frågor, som menar att förslagen är ”väldigt obehagliga”.

– De här båda förslagen är väldigt obehagliga och har långtgående effekter på integritetens område… Skulle vi inte alls bry oss om integriteten, utan bara köra allt som är effektivt ur brottsbekämpningssynpunkt hade vi haft ett helt annat land. Då skulle vi inte heller vara en liberal demokrati längre, säger hon.

Hon påpekar vidare att om KD:s förslag blir verklighet kommer många svenskar inte längre att vilja dela med sig av sin data till vården.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!