JO ger Alternativ för Sverige rätt

publicerad 27 oktober 2020
- av Per Nordin
Alternativ för Sverige.

Efter riksdagsvalet 2018 valde det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige att JO-anmäla valnämnden och dess sekreterare i Örnsköldsvik kommun. Nu har JO utrett delar av anmälan och riktar hård kritik mot kommunen som bland annat varit jäviga och struntat i att svara på AfS frågor om valets genomförande.

JO har utrett tre punkter i anmälan och väljer att i två av dem rikta allvarlig kritik mot bristerna i Örnsköldsviks kommun. Det handlar bland annat om att Valnämndens sekreterare inte svarat på partiets meddelanden och heller inte lämnat ut de handlingar som partiet begärt ut, något som resulterade i att AfS inte fick ta del av den information om valet som man hade rätt till.

Valnämndens underlåtenhet att besvara AA:s frågor är naturligtvis oförenlig med förvaltningslagens krav på att en myndighet ska besvara frågor från allmänheten utan onödigt dröjsmål. Frågorna var dessutom enkla och borde ha kunnat besvaras omgående. Det är anmärkningsvärt att frågorna –som kom från en partifunktionär och gällde hur ett allmänt val skulle genomföras –besvarades först efter valets genomförande. Jag ser allvarligt på det inträffade. Valnämnden och DDska kritiseras för att ha dröjt med att besvara AA:s frågor”, skriver JO i sitt beslut.

Samme sekreterare har också fattat beslut i frågor som han inte haft delegationsrätt i, en annan ledamot i valnämnden har varit jävig och föreslagit sin hustru och sina vuxna barn som röstmottagare och efter detta deltagit i beslutet att utse dem.

– Det är glädjande att JO har gått Alternativ för Sverige tillmötes på samtliga tre punkter som utreddes och i sitt yttrande riktar kritik mot Örnsköldsviks dåvarande valnämnd och dess sekreterare. Mindre glädjande är att endast tre av sju punkter togs upp till utredning. Övriga fyra punkter är om möjligt än mer besvärande än de tre som utreddes. Direkt dåligt är att det tagit JO hela två år att utreda detta, säger Sven Valerio, kretsansvarig för Alternativ för Sverige i Västernorrland.

– Jag tycker också det är viktigt att betona att det lönar sig att kritisera kommuners valnämnder när de agerar på ett demokratifientligt sätt. Redan i EU-valet 2019, inte ens ett år efter riksdagsvalet, agerade den nytillträdda valnämnden helt annorlunda och sällade sig till den lilla skara kommuner som väljer att distribuera alla partiers namnvalsedlar och inte bara riksdagspartiernas, vilket är det vanligaste beslutet. Av Västernorrlands sju kommuner var Örnsköldsvik den enda med denna demokratiska ansats. Det förtjänar att lyftas fram. De flesta väljare tror felaktigt att valet genomförs lika i alla kommuner. Varje valnämnd fattar egna beslut om till exempel distribution och presentation av valsedlar, förklarar han vidare.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.