Inrikes

Islamister mobiliserar i nordvästra Stockholm

Den senaste tiden har boende i bland annat nordvästra Stockholm fått flygblad från den islamistiska rörelsen Hizb ut-Tahrir i sina brevlådor. Flygblad har även tejpats upp på flera synliga platser i området.

Bakom propagandan ligger Hizb ut-Tahrir – en radikal islamistisk rörelse som är förbjuden i flertalet länder och terrorklassad i Ryssland. Rörelsens mål är att avskaffa den västerländska demokratin och införa ett shariastyrt globalt kalifat. Hizb ut-Tahrir kallas även ”Det islamiska befrielsepartiet”.
Propagandaoffensiven i Stockholm beror på ”100-årsminnet av tillintetgörandet av Kalifatet”. På Facebook skriver Hizb ut-Tahrir själva ”Rajabkampanjen: ’Till 100-årsminnet av tillintetgörandet av Kalifatet; Muslimer, etablera den!’ Är i full gång. Våra medlemmar delar ut kort med korta meddelanden till muslimerna för att öka medvetenheten kring kalifatets fall och muslimernas ansvar i att återetablera den”.

På flygbladen står följande: ”Ummah har genom att förlora Kalifatet och implementeringen av annat än Allahs Shariàh förlorat äran, hedern, skyddet och skölden mot fienderna. Ummah har också förlorat de gudfruktiga ulama` som säger sanningen och inte fruktar annat än Allah. Bland annat har ummahs politiska och ekonomiska vilja fråntagits” och ”Kufr-väst hade inte kunnat sprida sitt inflytande över världen, förstöra jordklotet och åsamka mark och avkomma skada om muslimerna hade en kalif som styrde med islam, sänder arméer, kommer till nödlidandes undsättning och sprider rättvisa på jorden”.

Den framträdande Hizb ut-Tahrir-medlemmen Sayed Jalabi berättar för Doku att Hizb ut-Tahrir ämnar att fortsätta sina aktiviteter en tid med anledning av ”Rajabkampanjen: ’Till 100-årsminnet av tillintetgörandet av Kalifatet”.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • Islam
  • propaganda