Hälften av niondeklassarna har utsatts för brott

publicerad 5 mars 2021
- av Sofie Persson

En ny analys visar att nästan hälften av eleverna i nionde klass har utsatts för brott under 2019. Många känner sig otrygga att gå ut i sina egna bostadsområde på kvällarna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tillsammans med Barnombudsmannen gjort en ny analys angående unga och brott. Analysen är statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020.

Den visar att hela 48 procent av niondeklassarna har utsatts för något brott under 2019. 27 procent säger att de utsatts för minst en stöld under 2019 och pojkar drabbas något mer av detta än flickor. 18 procent säger att de blivit utsatta för ”lindrigare” våld och där är också pojkar mer utsatta. 4 procent uppger att de utsatts för grövre våld och 14 procent av flickorna har blivit hotade jämfört med 11 procent hos pojkarna.

Pojkar är utsatta för mer våld samtidigt som flickor är mer utsatta för sexuella brott. En av fem flickor i årskurs nio uppger att de utsatts för sexualbrott vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Siffran bland pojkar är 6 procent.

Analysen visar också att många unga känner sig otrygga i sina bostadsområden. Var tredje ung i åldern 16–24 år känner sig otrygg kvällstid eller går inte ut ensam. Flickorna känner sig mest otrygga och 44 procent uppger att de inte vill gå ut ensam kvälls tid. Samma siffra hos pojkar är 20 procent.

Enligt barnkonventionen har alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Trots det vet vi att barn utsätts för våld varje dag – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Det är oacceptabelt! Konkreta och evidensbaserade åtgärder måste tas fram på nationell, kommunal och regional nivå för att stoppa våld och övergrepp mot barn, säger Elisabeth Dahlin, barnombudsman.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.