Svenska myndigheten om övergrepp mot svenskar: ”Det är inte allvarligt”

Nya Dagbladet kan avslöja hur den svenska myndighet som är ansvarig för att arbeta mot rasism och intolerans, brutit mot sitt uppdrag och tesen om alla människors lika värde och ignorerar alla former av rasistiska övergrepp som infödda svenskar utsätts för. I NyD:s radioreportage framgår att myndigheten, Forum för levande historia med sina 30 anställda, inte ägnat någon uppmärksamhet åt denna växande rasism. "Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag" säger en projektledare vid myndigheten frågande till NyD:s reporter.

publicerad 27 januari 2016

Radioinslaget kan också laddas ned här.

Forum för levande historia arbetar på regeringens uppdrag med utbildningsinsatser i samhället för att upplysa om rasism och intolerans i historien och idag.  I regeringsbeslutet står följande: ”Syftet är att satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin.”
Men Nya Dagbladet kan avslöja att myndigheten inte jämställer alla människor utan helt exkluderar rasism och hatbrott mot en folkgrupp – svenskar.

Joakim von Scheele, som är projektledare på myndigheten, säger att han inte ens har klart för sig vad hatbrott mot svenskar innebär.

– Vi har inte tittat på det. Det är frågan vad ett hatbrott mot en svensk är? Det vet inte jag hur man definierar. Om det skulle finnas någon invandrare som slog ihjäl svenskar, ja det är möjligt att det skulle definieras som hatbrott, det har jag faktiskt inte funderat på. Jag tror inte det varit ett problem ens,


 


Liknande artiklar: