Kritiserade coronavaccineringen

Folkhälsomyndigheten: Vaccinskador ska bokföras i nytt register

Folkhälsomyndigheten ska upprätta ett nationellt vaccinregister i samband med att man ska ge ett eventuellt vaccin mot coronaviruset till svenskarna. Enligt uppgifterna ska vaccinskador och biverkningar inkluderas i registret.

SR Ekot rapporterar att registret ska inkludera information om vem som vaccinerats och sammanställa eventuella biverkningar.




Vi planerar att koppla samman information från vaccinationsregistret med information från andra hälsodataregister, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket till SR Ekot.

Syftet med registret uppger man ska vara att undvika att hamna i en liknande situation som vaccinet mot svininfluensan, som orsakade allvarliga biverkningar där bland annat hundratals barn drabbades av narkolepsi.

Det finns dock ingen garanti för att det som hände vid svininfluensan inte ska hända igen, menar Ulla Wändel Liminga.

Vi kan inte, vid ett godkännande när man har några tusen patienter, utesluta att det skulle kunna hända någonting när man vaccinerat en miljon personer. Det är en omöjlighet att göra på förhand, menar hon.

En tredjedel av svenskarna är tveksamma till att vaccinera sig mot corona, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Wändel Liminga anser samtidigt att man måste våga ta vissa hälsorisker när det gäller vacciner.

Vi kör bil även om vi vet att trafikolyckor händer relativt ofta. Vi cyklar utan cykelhjälm. Det finns många olika risker man utsätter sig för, resonerar hon i SR Ekot.

Det framgår inte av resonemanget huruvida Wändel Liminga anser att samma princip att acceptera vissa hälsorisker skulle kunna tillämpas även när det kommer till att upprätthålla ett normalt samhällsliv.

 


Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!