Inrikes

Fällande dom i streetrace-mål

Nyligen kom en dom som är viktig för polisens hantering av fordon som används vid streetrace. Svea hovrätt dömde att ett beslagtaget fordon inte skulle återlämnas till sin ägare utan anses förverkad.

Den fällande domen visar att förföljandet av det misstänkta fordonet inte alltid behövs. Bevisning kan utgöras av dokumentation om att fordonet används tillräckligt ofta vid dessa typer av olagliga tävlingar. Det innebär att polisen kan beslagta bilen när den står parkerad, vilket är trafiksäkrast för alla.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och bilen ska därmed förverkas, förutsatt att Högsta domstolen inte tar upp ärendet till prövning.

Det brott som ligger till grund för förverkandet i detta fall är upprepade fall av grov vårdslöshet i trafik, enligt 1§ Lag om straff för vissa trafikbrott.

 

Källa: polisen.se

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!