Eon får dispens att elda olja i Malmö

Energikrisen

publicerad 5 december 2022
- av Sofie Persson
Heleneholmsverket i Malmö.

I Malmö planerar man för det “värsta scenariot” gällande elproduktionen. I ett avtal har Eon fått dispens för att kunna använda sig av oljebränning vid ett äldre kraftverk i staden om naturgasen från Danmark inte räcker till. Hur mycket olja Eon köpt vill man dock i nuläget inte svara på.

Jag är obekväm med att säga exakt hur mycket vi har köpt in och var vi lagrar den någonstans, säger Anette Blücher, vd på Eon.

Ett nytt avtal mellan Eon och Svenska kraftnät ska hjälpa till att säkra elproduktionen i Skåne. I avtalet ska Elon få tillåtelse att producera el i det gamla Heleneholmsverket i centrala Malmö.

Det avtalet innebär är Svenska Kraftnät kan avropa så att Heleneholmsverket ska producera el, även de dagar när vi inte har minusgrader och verket är igång, säger Anette Blücher, vd på Eon Energiinfrastruktur AB, till Schibstedtidningen Aftonbladet.

Hedeholmsverket byggdes 1966 och används normalt för uppvärmning genom att bränna naturgas man importerar från Danmark.

Förhoppningen är att man ska klara sig med naturgas för att producera el om det behövs, på grund av den varma hösten är tillgången på gas från Danmark god. Däremot kan man komma att behöva ta till andra åtgärder om denna inte räcker till. För att vara på den säkra sidan har Elon därför köpt in olja från Norge.

Jag är väldigt tacksam för att vi har haft en varm höst, men jag måste förbereda mig för det värsta scenariot som kan inträffa, säger Anette Blücher.

Hur mycket norsk olja man köpt in vill dock inte Blücher svara på, utan menar att man köpt in “tillräckligt”.

Vi har köpt in tillräckligt, men jag är obekväm med att säga exakt hur mycket vi har köpt in och var vi lagrar den någonstans. Men jag vill vara väldigt tydlig med att det är norsk olja vi köpt in och ingenting annat.

För att överhuvudtaget få använda sig av olja har Elon fått ansöka om dispens vid Malmö stad och åtgärden ses som en sista utväg om naturgasen inte räcker till.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!