Dödligt våld mot unga män ökar

Ökade otryggheten

publicerad 17 maj 2024
- av Sofie Persson
34 procent av det dödliga våldet kopplas till den kriminella miljön.

I Sverige har dödligt våld i den kriminella miljön ökat under nästan två decennier. Särskilt vad gäller dödligt våld mot unga män (15-29 år) sticker Sverige ut och ligger på en betydligt högre nivå än Europa i stort.

Brottsförebyggande rådet (Brå) listar tre kategorier som är störst bland våldshändelser med dödlig utgång i Sverige. Det handlar om dödligt våld i kriminella miljöer, dödligt våld inom familjer samt slutligen dödligt våld i samband med spontanbråk. Dödligt våld i kriminella miljöer har ökat de senaste två decennierna och var under 2018 och 2021 den största kategorin, med cirka 34 procent av dödsfallen.

En nästan lika stor kategori som dödligt våld i kriminell miljö är olika typer av spontana bråk och dispyter med dödlig utgång. Det kan uppstå till exempel i missbrukarkretsar men det kan också handla om konflikter kopplade till alkohol och nöjeslivet, ungdomsvåld eller svartsjukegräl. Omkring en fjärdedel är dödligt våld inom familjen, och då ingår även partnervåld i den kategorin, säger Klara Hradilova Selin, utredare, Brå, i ett pressmeddelande.

Vidare har dödligt våld mot unga män, 15–29 år, ökat rejält och en stor del av ökningen kan kopplas till dödsskjutningar i den kriminella miljön. Sverige ligger i topp när det gäller Europa och hade 42 avlidna per miljon invånare år 2021, jämfört med 28 avlidna i samma grupp per miljon invånare i Europa.

Samtidigt blev sex av tio kvinnor, som i Sverige föll offer för dödligt våld 2018–2021, dödade av sin nuvarande eller tidigare partner, men nivån är lägre i Sverige när det kommer till dödligt våld mot kvinnor inom familjen, jämfört med Europa i stort med 2,9 avlidna i Sverige respektive 6 avlidna i Europa, räknat per miljon invånare år 2021.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!