Bonniertidning: “Sveriges låga dödstal är en obekväm sanning”

Pandemiöverdrifterna

publicerad 3 november 2021
- av Sofie Persson
Johan Anderberg (th) pekar nu på pandemiöverdrifter i "coronarapporteringen".

Under lång tid har åsikterna kring nedstängningspolitiken varit snävt likriktade i mainstreammedia i Sverige. Nu konstaterar dock kulturskribenten Johan Anderberg i Bonniertidningen Sydsvenskan att Sveriges låga dödstal pekar på att miljontals människor världen över levt i ofrihet till ingen nytta.

Sveriges låga dödstal är en obekväm sanning för medier och makthavare i flera länder. De visar att miljontals människor har levt i ofrihet till ingen nytta”, inleder Anderberg sin kulturartikel.

I coronakrisens inledning, innan det stod klart att den så kallade coronapandemin var kraftigt överdriven, stack Sverige ut i sin politiska riktning. Samtidigt som resten av världen stängde ner sina samhällen omgående, tvingade sina medborgare att bära munskydd och tog bort merparten medborgerliga friheter, var Sveriges politik relativt sätt inte lika hårdför. Detta gjorde att resten av världen ”formulerade en hypotes som gick ut på att friheten i Sverige skulle bli kostsam”, skriver Anderberg.

Frånvaron av restriktioner, de öppna skolorna, förlitandet till rekommendationer i motsats till lagar och polisiära ingripanden, skulle resultera i högre dödstal än i andra länder. Och – följaktligen – att den ofrihet som medborgarna i de andra länderna upplevde skulle rädda liv,” skriver Anderberg.

Även fackexperter som exempelvis smittskyddsexperter och mikrobiologer anslöt till detta perspektiv och efterlyste under lång tid att stänga ner samhället även i Sverige.

Vid den här tiden var det inte en orimlig teori att den svenska friheten var dyrköpt”, menar Anderberg och syftar på de höga officiella dödsantalen Sverige hade i början gentemot resten av världen. Däremot kom det hela sedermera att gradvis förändras kraftigt.

I skrivande stund har över 50 länder högre andel döda i covid. Om man mäter överdödlighet för hela 2020 hamnar Sverige, enligt Eurostat, på plats 21 av 31 europeiska länder”, fortsätter Anderberg.

Skribenten menar också att det här ”måste vara en av världens mest underrapporterade nyheter” och syftar på hur lite detta har nämnts i media.

Med tanke på alla de artiklar och tv-inslag som gjordes om Sveriges dåraktigt frihetliga inställning till pandemin för ett år sedan, med tanke på hur vissa datakällor dagligen refererades i världens medier, är det underligt att samma källor idag förefaller helt ointressanta”.

Anderberg menar att det pågår en ”charad” bland världens mainstreammedier, att det nu är som att Sverige inte existerar. Han tar exempel från Wall Street Journal som nyligen publicerade en artikel om hur det kommer att vara att ”leva med viruset” – i konkreta ordalag att människor ska fortsätta tvingas bära munskydd och uppvisa vaccinpass vid exempelvis fotbollsmatcher. I artikeln nämns samtidigt inte att man i Sverige ännu i dagens läge kan gå på fotbollsmatch utan vare sig munskydd eller vaccinpass.

Wall Street Journal är långt ifrån ensamma om sin selektiva rapportering. New York Times, The Guardian, BBC, The Times – alla var de en gång så nedstängningshungriga att det idag är omöjligt för dem att falsifiera sina ursprungliga teorier”, konstaterar Anderberg.

Han gör även analysen att ”det är svårt att kommendera fram ett önskvärt beteende i befolkningen” och att ”det är en erfarenhet som många diktaturer har upplevt” – men att även de västerländska demokratierna nu kan få konstatera samma sak.

Kanske har lärdomen ännu inte sjunkit in, men förhoppningsvis gör den det så småningom.”, avslutar Anderberg.

Johan Anderberg är född 1980 och är en svensk journalist. Han har tidigare arbetat för tidningen Fokus. Nyligen har han kommit ut med boken "Flocken" som handlar om hur Sverige valde väg när corona kom. Tidigare har han även skrivit Cannabusiness (2011) och Arvfursten (2014).

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!