ATG:s vinst galopperar uppåt

publicerad 22 februari 2024
- av Jan Sundstedt
ATG travhästar
Trots den ekonomiska krisen ökar spelandet på bland annat hästar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) redovisar trots den ekonomiska krisen en imponerande rörelsevinst på 546 miljoner kronor för fjärde kvartalet, en ökning från 444 miljoner under samma period året innan, enligt det färska bokslutet för 2023.

VD Hasse Lord Skarplöth tar tillfället i akt att tydligt opponera sig mot regeringens förslag om att höja spelskatten från 18 till 22 procent. Inom hästnäringen önskar företagen istället se en mer differentierad skattestruktur, med högre skattesatser för onlinespel och lägre för vadslagning.

Vi kämpar nu för att få till stånd en mer balanserad skattelösning som gagnar både staten och folkhälsan, kommenterar han den för bolaget positiva nyheten.

ATG:s totala intäkter steg marginellt under kvartalet och nådde 1 596 miljoner kronor, jämfört med 1 552 miljoner året innan.

Speljätten redovisar inte bara en ökning i omsättning utan även ökade rörelsevinster under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Omsättningen ökade med 2,8 procent och stabiliserades på 1 596 miljoner kronor (jämfört med 1 552 miljoner året innan).

Hästar
Framtida intäktsgaranti för ATG på grönbete? Foto: Karsun Designs/CC BY-ND 2.0

Spel för 1,4 miljarder

Nettospelintäkterna steg med 3,7 procent och nådde imponerande 1 386 miljoner kronor (1 337). Antalet aktiva kunder förblev oförändrat på 1,3 miljoner.

Lotta Nilsson Viitala, finanschef på ATG, kommenterar siffrorna: – I det fjärde kvartalet visade samtliga spelområden – häst, sport och casino – tillväxt, med en sammanlagd ökning på 4 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 546 miljoner kronor (444), med en imponerande rörelsemarginal på 34,2 procent (28,6).

Resultatet efter skatt nådde 222 miljoner kronor (135). Kassaflödet från löpande verksamhet var starkt och uppgick till 740 miljoner kronor (642).

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG)

ATG, eller Aktiebolaget Trav och Galopp, fungerar som travsportens samverkansorgan för spel på hästtävlingar i Sverige. Företaget är organiserat som ett aktiebolag och ägs huvudsakligen av Svensk Travsport (90 procent) samt galoppförbundet Svensk Galopp (10 procent). Verksamheten regleras genom ett avtal mellan ägarna och staten, där staten utser hälften av styrelsemedlemmarna, inklusive styrelsens ordförande.

ATG hade tidigare ett legaliserat monopol på spel inom trav och galopp, vilket innebar att andra företag var förhindrade att erbjuda spel på dessa evenemang i Sverige. Införandet av ett licenssystem i Sverige öppnade dock upp för konkurrens, vilket tillåter andra företag att utmana ATG:s tidigare monopol. Samtidigt gav det ATG möjligheten att utvidga sitt utbud till att inkludera andra spelformer såsom nätkasino och andra hasardspel.

ATG erbjuder inte bara spel på hästar utan har diversifierat sin verksamhet genom att inkludera kasinospel och sportspel, vilket ytterligare breddar utbudet för kunder.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!