Inrikes

Anmälan om folkmord inlämnat till internationella åklagarkammare i Sverige

Publicerad 9 juni 2017

Tisdagen den 6 juni lämnades en anmälan in till de internationella åklagarkamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmälan gäller folkmordspolitik riktad mot den svenska ursprungsbefolkningen.

I anmälan står det bland annat att läsa följande:
Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:
För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Bakom anmälan står sajten blueshift.nu och dess initiativtagare Kristoffer Hell. Nära 3000 svenskar har skrivit under ett upprop som sidan startat.

 

Källa: blueshift.nu

Fakta Internationella åklagarkammaren i Stockholm Huvudsakliga ansvarsområden: Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt i vissa fall nationell organiserad brottslighet. Bekämpning av vissa internationella brott av allvarlig beskaffenhet, exempelvis brott som kan inrymmas i Romstadgans definition av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Inkommande ärenden om internationell rättslig hjälp, dock inte från de nordiska länderna, i brottmål, om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut, om utlämning eller överlämnande från Sverige och om överförande av lagföring i vissa fall.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!