67 svenska dödsfall kopplas till Pfizers vaccin

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 15 februari 2021
- av Markus Andersson
att godkänna

Läkemedelsverket har i nuläget fått in rapporter om minst 67 dödsfall som kopplas till Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin. Därtill finns en mycket lång rad övriga misstänkta skadeverkningar från hjärtattacker till fall av sepsis, svåra infektioner och akut andnöd.

Mellan den 27 december 2020 och den 9 februari 2021 fick Läkemedelsverket in minst 703 rapporter om biverkningar för Pfizers kontroversiella mRNA-vaccin Comirnaty.

251 av dessa klassas av Läkemedelsverket som ”allvarliga” och även yngre patienter konstateras ha drabbats av vaccinets skadeverkningar. 61 rapporter handlar om patienter under 30, 108 rapporter om patienter under 40 och 122 rapporter om patienter under 50 års ålder.

Noterbart är att de inrapporterade biverkningar rör en stor mängd olika symptom – allt ifrån smärta och svullna ögon och synrubbningar till öronsmärtor, tinnitus, hjärtattacker, smärta i lymfkörtlarna, bröstsmärtor och influensaliknande symptom – bara för att nämna ett fåtal av de skadeverkningar som inrapporterats.

67 dödsfall kopplas också till Pfizers vaccin. Det handlar om tre personer mellan 60 och 69 år, 16 patienter mellan 70 och 79, 25 patienter mellan 80 och 89 och resterande 23 patienter över 90 år, alltså framför allt de grupper som bedömts extra utsatta av viruset och som myndigheterna menat ska skyddas med vaccinet.

Minst åtta patienter har dött av hjärtstillestånd och hjärtattacker efter att de vaccinerat sig, sju av plötsligt kraftigt förhöjd feber och sex patienter avled av sepsis.

Även ”plötslig död”, infektioner som leder till döden, andnöd, lunginflammation och lungödem rapporteras ha lett till flera dödsfall efter att patienterna låtit sig injiceras.

Enstaka dödsfall kopplas också till bland annat plötsliga kräkningar, blödningar i tarmarna, plötslig hög feber, snabbt minskad blodsocker, bronkit, njurkollaps och hypotoni.

Utöver de 67 dödsfallen som kopplat till Pfizers mRNA-vaccin kopplas också minst två svenska dödsfall till konkurrenten Modernas vaccin.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!