Vanligt med oskickliga utländska läkare

publicerad 3 mars 2020
- av Isac Boman
Förra året fick 31 läkare i Sverige sin legitimation återkallad.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd blir allt mer bekymrade över den ökade mängden oskicklighetsärenden som involverar läkare med utländsk läkarutbildning.

Ordföranden Susanne Billum inleder sin text i Läkartidningen med ett exempel på en 60-årig läkare som utbildats i Rumänien och som uppgett att han arbetat som läkare där innan han kom till Sverige och fått arbete här. Sedan 2014 har läkaren fått två patientklagomål och fem anmälningar enligt lex Maria.

Tillsynsmyndigheten har bedömt att läkaren har varit grovt oskicklig i handläggningen av minst 11 patienter och oskicklig i handläggningen av minst 33 patienter. Han har bland annat missat ett en patient hade akut tarminflammation och att en annan patient utvecklat symtomgivande och laboratoriemässigt nytillkommen allvarlig njursvikt.

Slutligen återkallades mannens läkarlegitimation på grund av hans grova oskicklighet. Totalt fick 31 läkare sin legitimation återkallad förra året och ytterligare 24 fick beslut om prövotid, och just grov oskicklighet var den näst vanligaste grunden för återkallelse. Flertalet av dessa har studerat till läkare i andra länder

Rumänien sticker ut negativt bland statistiken och man ser att många av de läkare som fått sin legitimation återkallad har studerat i landet.

– Vi ser precis samma problem bland sjuksköterskor. En del kan knappt någonting. Inte ens the basics. Det är alldeles för lätt att få ut legitimation i några länder. Och ibland misstänker man att de inte gått någon utbildning, eller bara en del av den, förklarar Billum.

Hon tycker att patientsäkerhetsperspektivet måste väga tyngre än vad det gör idag och är kritisk till att läkare som har utbildat sig i andra EU-länder automatiskt kan få sin yrkeslegitimation godkänd i Sverige.

– Förutom den här gruppen med personer som bedöms vara oskickliga, kan vi se att läkare med missbruksproblem gärna arbetar som hyrläkare. Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.