Vanlig influensa mer dödligt för barn än covid-19

Pandemiöverdrifterna

publicerad 26 mars 2021
- av Sofie Persson

Varje år dör barn i Sverige av virussjukdomar och ofta handlar det om luftvägsinfektioner som cirkulerar i samhället. Generellt kan det konstateras att fler barn dör av vanlig influensa i jämförelse med covid-19, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Under 2019 dog 10 barn av virussjukdomar. Av dessa var 7 orsakade av vanlig influensa och de resterande 3 av luftvägsinfektioner från andra virus.

Under första halvan av 2020 dog två barn av vanlig influensa, men inget av covid-19. Under andra halvan av 2020 har fyra barn diagnosticerats ha avlidit med covid-19 som underliggande orsak enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

De fyra barn som dog under hösten var två flickor och två pojkar, alla i olika åldrar. David Pettersson, statistiker på Socialstyrelsen, säger i en kommentar till TT att skillnaden är att betrakta som naturliga variationer när det handlar om så små tal.

Skillnaden mellan våren och hösten avseende dödsfall i covid-19 har antagligen med naturliga variationer att göra. Det vill säga slumpen.

Pettersson säger att man ser samma sak med vanlig influensa.

Mellan år 2015 och 2019 har det dött 17 barn på grund av influensa. Vissa år var det inga barn alls, medan det ett annat år var så många som sju barn, konstaterar han.

Influensa är enligt statistiken sammantaget dödligare än covid-19 för barn och visar att det som Folkhälsomyndigheten sagt i saken stämmer, menar David Pettersson; att barn som grupp betraktad inte kan betraktas som hårt drabbade av covid-19 enligt dödsorsaksstatistiken.

Noteras kan i sammanhanget att en vanlig kritik mot den så kallade coronapandemin är att den av många olika orsaker helt enkelt förväxlas med naturlig spridning av vanliga influensavirus.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!