Psykisk ohälsa har påverkat arbetet för fyra av tio svenskar

publicerad 12 juni 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Fyra av tio svenskar upplever att psykisk ohälsa någon gång påverkat deras förmåga att arbeta, visar en ny undersökning. Samtidigt tar knappt en femtedel upp problematiken med sina chefer.

I den nya nordiska hälsorapporten “If Nordic Health Report 2023 “, som är gjord av Kantor Sifo på uppdrag av IF,  har man bland annat tittat på skillnader i den mentala hälsan mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland. I undersökningen, där 4 032 personer i Norden deltagit, kan man exempelvis se en skillnad mellan länderna i hur den mentala hälsan påverkar deras arbete.

I Danmark fann man att den psykiska ohälsan påverkade arbetet mer än i övriga länder, samtidigt som danskar generellt sett dock är mindre stressade än andra nordbor. I Sverige ligger man lägre än både Danmark och Norge när det gäller den psykiska ohälsans påverkan på arbetet, men så många som fyra av tio svenskar menar ändå att den mentala hälsan någon gång påverkat arbetsförmågan negativt. Utredningen visar också att särskilt kvinnor lider av stress, något som syns tydligare i Sverige än i andra länder.

I Sverige vänder sig 18 procent till sina chefer när de upplever psykisk ohälsa. I Danmark ligger motsvarande siffra på 21 procent, i Norge 15 procent och i Finland så lite som 9 procent. 37 procent svenskar vänder sig till vården när de mår psykiskt dåligt medan cirka 46 procent i Norge samt Danmark söker vård för detta. I Finland går flest, 61 procent, och söker hjälp när de får mentala problem. Generellt söker en av fyra inte hjälp alls i Norden.

IF:s nordiska hälsostrateg Kristina Ström Olsson menar att arbetsgivaren har ett ansvar när det kommer till att minimera risken för psykisk ohälsa genom bland annat rätt rutiner och plats för stöd och samtal.

Genom att som arbetsgivare och på chefsnivå ha rätt rutiner på plats, lämna plats för stöd och samtal, går det att förebygga mental ohälsa. Arbetsgivaren behöver jobba systematiskt med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Sedan går det såklart att påverka en del själv, genom att se över sin livssituation både privat och på arbetet, säger hon.

Av de tillfrågade menar 46 procent att en brist på balans mellan fritid och arbetsliv är den främsta källan till stress.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!