Professor: Många äldre kunde räddats

publicerad 27 maj 2020
- av Per Nordin
Många äldre hade kunnat räddas med rätt behandling.

Geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson menar att det i Sverige finns en mycket hög överdödlighet på grund av allt för frikostig palliativ vård och att patienterna som dör i många fall hade kunnat räddas med rätt behandling.

Bakgrunden är att bara 10 procent av de 1739 åldringar som dött till följd av coronaviruset på svenska äldreboenden har fått någon sjukhusvård, enligt SVT Agenda.

Istället för adekvat sjukhusvård har de fått palliativ vård, alltså lindrande åtgärder i väntan på att de ska dö. Socialstyrelsen ser inget systemfel inom svensk hantering av coronakrisen men får kraftigt mothugg av Yngve Gustafsson.

– Tyvärr har flertalet anhöriga inte lyckats påverka behandlingen av sina närstående utan de har dött i palliativ vård. Alltså inte dött av covid-19-infektionen utan av den behandling som man valt att ge dem, menar han.

Gustafsson är också mycket upprörd över att läkare beslutar att en patient ska övergå i palliativ vård utan att ens träffa denne eller dess anhöriga.

– Fullständigt förkastligt, det är inte en rimlig läkaretik att bete sig på det sättet, dundrar han och konstaterar att man omedelbart ska åka och undersöka en svårt sjuk patient fysiskt.

Gustafsson menar vidare att Sverige varit allt för frikostiga med palliativ vård, ofta på mycket bristfälliga grunder och att många av de som nu dött egentligen haft potential att leva ganska många år om de skulle fått rätt sjukvård.

På frågan om hur missnöjda anhöriga ska göra om de misstänker att rätt behandling inte satts in så svarar Gustafsson att han nästan vill råda dem att polisanmäla eftersom det handlar om extrem vanvård, ofta utan att patienten undersökts noga.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!