Ny jättestudie: Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer

publicerad 28 september 2017

Den största djurstudien som någonsin genomförts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor.

DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet. Ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

Största och bästa studien hittills
NTP-studien är enligt den tidigare chefen vid NTP, Chris Portier, den hittills bäst utförda och största av mobilstrålningens effekter på djur som någonsin genomförts.

Redan 2016…


 


Liknande artiklar: