Ny jättestudie: Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer

publicerad 28 september 2017

Den största djurstudien som någonsin genomförts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor.

DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen sedan 1990-talet. Ändå hävdar myndigheter fortfarande i dag att strålningen inte kan skada DNA.

Största och bästa studien hittills

NTP-studien är enligt den tidigare chefen vid NTP, Chris Portier, den hittills bäst utförda och största av mobilstrålningens effekter på djur som någonsin genomförts.

Redan 2016 presenterades delresultat som visade förhöjd förekomst av hjärntumör bland de exponerade djuren och som därmed bekräftade tidigare resultat som visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör. Chris Portier sade 2016 till amerikansk press att resultaten visar klart samband mellan cancer och exponering för mobilstrålning

Under september 2017 presenterade forskarna från NTP vid en konferens nya resultat från de omfattande djurförsöken: Mobilstrålning kan orsaka DNA-skador i hjärnceller och i blodceller.

NTP-forskarna har observerat signifikant ökade DNA-skador i främre delen av hjärnans pannlob (frontal cortex), i hjärnans hippocampus och i de vita blodkroppar som finns i blodet (leukocyter).

Alla resultat från denna den största djurstudien någonsin kommer att publiceras under inledningen av 2018.

Mobilanvändning ökar risken för hjärntumör

År 2011 bedömde Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” Grupp 2B baserat på upprepade undersökningar som visat förhöjd risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare, bland annat WHO:s egen studie Interphone och den svenske cancerläkaren Lennart Hardells forskning. Sedan dess har ytterligare forskning visat samma sak: mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör (gliom) och tumör på hörselnerven.

Nu 2017 visar flera analyser av den samlade forskningen att mobilanvändning verkligen ökar risken för hjärntumör. Flera ledande experter anser därför att mobilstrålning nu bör betraktas som Grupp 1, cancerogen för människa, i samma kategori som asbest, tobak och dioxin.

DNA-skador visade redan på 1990-talet

Detta är dock inte första gången som forskare visat att mobilstrålning orsakar DNA-skador i djurförsök. Redan i mitten av 1990-talet rapporterade de amerikanska forskarna Henry Lai och NP Singh att de observerat DNA-skador i hjärnceller från möss som exponerats för mobilstrålning vid 2 450 MHz (liknande frekvens som WiFi, Blueteooth, mikrovågsugn och DECT-telefon). Forskarna skrev 1996 att DNA-skador även tidigare observerats i både cellforskning och djurförsök.

År 2004 redovisades dessutom resultaten från det största Europeiska forskningssamarbetsprojektet någonsin, REFLEX, som skulle visa om mobilstrålning kunde orsaka DNA-skador eller inte. 13 forskarlag från hela Europa deltog och alla finansierades av EU. Resultaten bekräftade att mobilstrålning verkligen kunde orsaka DNA-skador vid nivåer långt under gällande gränsvärden (från 0,3W/kg) vilket observerats i flera av varandra oberoende laboratorier. (Reflex slutrapport)

År 2015 redovisades att 93 av 100 vetenskapliga studier visat att strålningen från trådlös teknik orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress är i dag etablerad mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar.

 

Källa: Mer om studien

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!