Kraftig ökning av antalet patienter med hjärntumör i Sverige

publicerad 4 januari 2019

Allt fler människor vårdas för hjärntumör i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. År 2017 behandlades sammanlagt 8 917 patienter i den specialiserade öppenvården för malign eller benign  tumör i hjärnan eller i centrala nervsystemets hinnor eller för tumör av okänd natur i hjärnan . Det är en ökning med 167% sedan år 2001 då öppenvårdsregistret startades. Den största patientgruppen utgörs av de som fått malign tumör i hjärnan.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att år 2017 besökte 2873…

 


Liknande artiklar: