Ammande spädbarn dog – efter att mamman vaccinerats

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 4 november 2021
- av Markus Andersson

En sex veckor gammal bebis blev oförklarligt sjuk med hög feber efter att mamman vaccinerat sig mot covid-19. Efter några veckor avled spädbarnet av blodproppar i sina svårt inflammerade artärer, visar en vaccinskaderapport.

Den 36-åriga mamman från New Mexico berättar att hon tog den första dosen av Pfizers coronavaccin den 4 juni i år – samtidigt som hon ammade sin sex veckor gamla son. Barnet avled sedan den 17 juli, står det att läsa i rapporten.

Mamman berättar att spädbarnet blev mycket sjukt med hög feber den 21 juni och behandlades med intravenös antibiotika i två veckor på sjukhus – eftersom man förmodade att det var en bakteriell infektion.

Enligt rapporten hittade läkarna dock ingen specifik bakterie. Efter två veckor testades bebisen positivt för rhinovirus som bland annat kan orsaka förkylning och infektioner i luftvägarna och skickades sedan hem.

Väl hemma så utvecklade barnet dock fler symptom under den följande veckan – inklusive svullna ögonlock, konstiga utslag och kräkningar. Mamman återvände till sjukhuset med barnet den 15 juli och denna gång fick pojken diagnosen ”atypisk Kawasakisjuka” – en ovanlig vaskulitsjukdom som bland annat kännetecknas av inflammerade blodkärl.

Sjukdomen är vanligtvis behandlingsbar och de flesta barn återhämtar sig utan allvarliga komplikationer, men det gjorde dock inte detta barn. Han avled kort därefter av blodproppar i sina svårt inflammerade artärer, enligt rapporten.

Få andra detaljer kring fallet finns tillgängliga, men i vaccinskaderapporten undrar modern vilken roll coronavaccinet spelat för hennes sons död.

Jag är nyfiken på om spikproteinet kan ha gått igenom bröstmjölken och orsakat en inflammatorisk respons i mitt barn”, står det bland annat att läsa och mamman pekar på att de symptom som kopplats ihop med Kawasakis sjukdom är snarlika de som man kan se hos människor som har haft covid-19.

Om de vet att antikropparna följer med bröstmjölken som någonting positivt, varför kan inte spikproteinet också följa med bröstmjölken och potentiellt orsaka skada?” frågar hon sig.

Den kanadensiske vaccinforskaren och immunologen Byram Bridle varnade i maj i år just för att ammande mammor som vaccinerats riskerar att föra över spikproteinerna till sina barn via bröstmjölken och att ”ingredienserna” i vaccinet inte stannar i armmuskeln där de injicerats, utan sprids vidare ut i kroppens organ.

– Alla proteiner som finns i blodet kommer att koncentreras i bröstmjölken … vi har hittat belägg för att ammande spädbarn upplever blödningsstörningar i mag- och tarmkanalen.

En annan vaccinskaderapport beskriver hur ett fem månader gammalt barn utvecklade utslag, feber och blev otröstlig dagen efter att modern vaccinerat sig. Barnet lades sedan in på sjukhus och diagnosticerades med en ovanlig blodsjukdom och avled kort därefter.

Även ett flertal andra vaccinskaderapporter beskriver hur fullt friska barn plötsligt insjuknat i olika svåra och ovanliga sjukdomar kort efter att deras mödrar vaccinerat sig – flera av barnen har sedan också avlidit.

Vita husets ökände medicinske rådgivare Anthony Fauci har samtidigt hållit fast vid att gravida kvinnor kan fortsätta att amma efter att de tagit vaccinen.

”Det är inte bara säkert utan också en god idé. Du ska veta att du gör någonting positivt för att skydda barnet”, har Fauci fört fram.

Några långtidsstudier på hur ammande barn påverkas av sina mödrars injektioner av de experimentella covidvaccinerna finns av naturliga skäl ännu inte att tillgå. En studie från i våras vittnar dock om att vaccinerade mammors bröstmjölk innehåller de potentiellt farliga spikproteinerna och att dessa sannolikt förs över till barnet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!