Ekonomi

Stora sparkrav i Leksand och Falun

De två dalakommunerna Leksand och Falun har fått stora ekonomiska problem. I Leksand kommer det att saknas omkring 30 miljoner kronor per år framöver. I Falun har ett planerat överskott på 70 miljoner kronor vänts till ett underskott på 6 miljoner.

Läget i Leksand är det svåraste på 20 år, enligt kommundirektören Göran Wigert. Förra året landande kommunens underskott på 9 miljoner och för 2019 spås underskottet vara 14 miljoner. Även åren 2020-2022 kommer att bli kärva. Ökade kostnader inom skolan och socialtjänsten ska vara orsaken till det dystra ekonomiska läget.
Även i grannkommunen Falun väntas ett stort budgetunderskott. Enligt ekonomichefen Sari Nilsson är läget mycket tufft. Underskottet ska bero på ökade kostnader för försörjningsstöd, personlig assistans, familjehem och HVB-hem. Kommunen planerade få ett överskott på 70 miljoner kronor, men det har nu vänts till ett underskott på 6 miljoner.

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • Falun
  • Leksand