Skärpta kontroller ska stoppa felaktiga utbetalningar till utländska studenter

publicerad 8 april 2024
- av Sofie Persson
Enligt CSN beror de flesta felaktiga utbetalningarna på "oavsiktliga fel av den studerande".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


CSN vill öka kunskapen för de som får studiemedel, begränsa förskottsutbetalningar och utveckla ett kontrollsystem med hjälp av andra myndigheter för att minska antalet felaktiga utbetalningar till utlandsstuderande, redovisas i ny rapport.

Det var i december som CSN fick i uppdrag från regeringen att se över åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar och även bidragsbrott hos utlandsstuderande. De felaktiga utbetalningarna av studiemedel uppgår till en procent av allt utbetalt studiemedel per år – sammanlagt cirka 40 miljarder kronor.

Majoriteten av felen beror på oavsiktliga fel av den studerande. För studerande i Sverige har CSN jobbat med att öka kunskapen hos studiemedelstagarna om skyldigheter och rättigheter, vilket har fungerat bra. Vi ska nu se om vi kan göra samma hos utlandsstuderande och därmed få fler att göra rätt, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN, i ett pressmeddelande.

En del av uppdraget innebar också att försöka begränsa förskottsutbetalning av studiemedel. Tanken är därmed att se över möjligheterna till ett förbättrat samarbete med utländska skolor, där man bland annat vill titta på avbetalningsplaner istället för större engångssummor. Vidare vill man utreda om ändringar i föreskrifter så att förskottsutbetalningar kan begränsas till högst en termin, istället för två som det är nu.

Om svenska studerande istället kunde få avbetalningsplaner hade CSN inte behövt betala ut stora summor i exempelvis merkostnadslån. Kan våra kontakter med utländska skolor förbättras kan vi föra en dialog om delbetalning är en möjlighet. Skolorna kan också i större utsträckning meddela CSN om något inte står rätt till, säger Strömblad.

“Världens mest generösa studiestödssystem”

Man vill också ha ett förbättrat kontrollsystem med ökad kunskap om de som söker studiemedel, särskilt i samverkan med andra myndigheter som Polisen, Åklagarmyndigheten och även den nya Utbetalningsmyndigheten, som är inrättad från och med januari i år. Om en myndighet exempelvis får vetskap om att en student som har studiemedel för utlandsstudier i själva verket inte alls studerar utan befinner sig i Sverige, kan den myndigheten i praktiken meddela detta till CSN.

De nya åtgärderna kommer däremot inte att påverka svenskars val att studera utomlands i någon större utsträckning.

Sverige har ett av världens mest generösa studiestödssystem där målet är att göra studier möjligt. Det är därför viktigt att åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar utformas på ett sätt som inte samtidigt innebär att stora grupper stängs ute från möjligheterna att studera utomlands, säger Henrik Strömberg Croné, utredare på CSN.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!