Norge: Småföretagare har tappat förtroendet för politikerna

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 4 januari 2022
- av Markus Andersson
Småföretagarna saknar förtroende för Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Norska småföretagare har tappat förtroendet för politikerna och den norska staten. Enligt en företagarenkät upplever man att dessa varken förstår hur coronapolitiken och nedstängningarna påverkar näringslivet eller att man kommer att ge dem tillräckligt med hjälp och stöd för att ta sig igenom krisen detta orsakat.

En enkät från SMB Norge, som representerar små och medelstora företag i landet, visar att företagarnas förtroende för politikerna är mycket lågt och att många norska företag oroar sig för konkurser och för att gå under i och med de senaste coronanedstängningarna som införts.

Det framgår också att två av tre företag inte heller tror att staten kommer att ge tillräcklig hjälp och ekonomiskt stöd under coronapolitiken utan att de i stor utsträckning måste klara sig igenom denna på egen hand.

430 företag har svarat på undersökningen, som genomfördes i december, och SMB Norges vd Jørund Rytman konstaterar att de stödåtgärder som den norska regeringen lanserat för att ge norska företag visst stöd under coronapolitiken inte är tillräckligt och att många riskerar att falla mellan stolarna.

– Många känner sig nu helt utlämnade åt sig själva i den här krisen och det ökar självklart rädslan för konkurs. Det gäller inte minst restaurang- och cateringbranschen som återigen är de största förlorarna efter att julbord ställts in och krogstopp införts.

Enligt Rytman är det till stor del de skatter och avgifter som myndigheterna själva pålagt som skapar problem för företagen och han konstaterar vidare att uppskjutna betalningar leder till skyhöga räntor som få kan betala.

Undersökningen visar vidare att en knapp fjärdedel av företagen övervägde att säga upp personal redan när det kom signaler om att nya coronarestriktioner skulle införas, och mycket tyder på att denna siffra har ökat markant sedan dess.

– Nu är det bråttom att få på plats detaljerna i lönestödssystemet, så att företagen får veta vad de har att hantera. Just nu råder stor osäkerhet och det är helt förödande, säger Rytman.

Det framkommer också att 4 av 10 norska företag tror att de kommer att gå med förlust inom tre månader, att vart fjärde företag räds en snar konkurs och att företagen är mest negativa till begränsningarna kring hur många besökare som får vistas på samma plats samtidigt.

73 procent av företagen anser att den norska regeringen överhuvudtaget inte förstår företagens utmaningar. 66 procent litar inte på att politikerna kommer att ta fram ett stöd- och ersättningssystem som på allvar kommer att hjälpa dem.

6 av 10 företag konstaterar också att man inte har någon möjlighet i sin bransch att arbeta hemifrån eller starta upp hemmakontor. Av de som ändå kan göra så svarar hälften att hemarbete är direkt negativt för verksamheten.

De åtgärder som flest efterfrågar är direkt lönestöd för att slippa säga upp personal följt av ”åtgärder som gör att sjukskrivningar kostar mindre”. 23 procent vill också se lagändringar som gör det mindre kostsamt att säga upp anställda.

Noterbart är också att ett nationellt upprop har startats i syfte att få norska makthavare att stoppa förbudet mot försäljning av alkohol – eftersom detta leder till att krogar och restauranger går i konkurs.

– Det måste upphävas. Vi kan inte ha det här försäljningsstoppet längre, säger kommunstyrelsens ordförande Pål Terje Rørby, Senterpartiet, till TV2.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.