Ekonomi

KI sänker prognos – sämre tider väntar

På onsdagen offentliggjorde Konjunkturinstitutet sin rapport för konjunkturläget i oktober, där man sänker tillväxtprognosen för 2019 och 2020.

BNP väntas nu öka med 1,2 procent i år och 1,1 procent nästa år. I prognosuppdateringen i augusti trodde KI på en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. Det konstateras att svensk ekonomi är inne i en rejäl avmattningsfas där högkonjunkturen ebbar ut i år och blir balanserad nästa år. Under andra kvartalet i år föll näringslivets investeringar stort. Ljuspunkten var hushållens konsumtion som steg ganska mycket, men nu fortsätter konjunkturavmattningen.
Det råder därtill en pessimistiskt syn från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. När det gäller hushållens syn på sin egen ekonomi är även den negativ. KI anser att det finns fog för detta, med internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit som tynger också den globala ekonomin och drabbar svensk export.

Sysselsättningen har minskat under året och arbetslösheten steg under sommaren. Näringslivets anställningsplaner har successivt försvagats under året. Sysselsättningen tros minska med 0,8 procent det tredje kvartalet i år och arbetslösheten stiga till 7,1 procent 2020.

Bostadsinvesteringarna fortsätter att minska och de totala investeringarna väntas inte bidra till efterfrågetillväxten det tredje kvartalet. En återhämtning av exporttillväxten innebär ändå att BNP-tillväxten stiger marginellt. En hyggligt expansiv finanspolitik bidrar även till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år.

Prognosen baseras på antagandet att den internationella handelskonflikten inte eskalerar ytterligare och att tullarna inte höjs mer än vad som redan har aviserats, samt att Storbritannien lämnar EU under ordnade former i år eller nästa år.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!