KI sänker prognos – sämre tider väntar

publicerad 10 oktober 2019

På onsdagen offentliggjorde Konjunkturinstitutet sin rapport för konjunkturläget i oktober, där man sänker tillväxtprognosen för 2019 och 2020.

BNP väntas nu öka med 1,2 procent i år och 1,1 procent nästa år. I prognosuppdateringen i augusti trodde KI på en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. Det konstateras att svensk ekonomi är inne i en rejäl avmattningsfas där högkonjunkturen ebbar ut i år och blir balanserad nästa år. Under andra kvartalet i år föll näringslivets investeringar stort. Ljuspunkten var hushållens konsumtion som steg ganska mycket, men nu fortsätter konjunkturavmattningen.

Det råder därtill en pessimistiskt syn från tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. När det gäller hushållens syn på sin egen ekonomi är även den negativ. KI anser att det finns fog för detta, med internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit som tynger också den globala ekonomin och drabbar svensk export.

Sysselsättningen har minskat under året och arbetslösheten steg under sommaren. Näringslivets anställningsplaner har successivt försvagats under året. Sysselsättningen tros minska med 0,8 procent det tredje kvartalet i år och arbetslösheten stiga till 7,1 procent 2020.

Bostadsinvesteringarna fortsätter att minska och de totala investeringarna väntas inte bidra till efterfrågetillväxten det tredje kvartalet. En återhämtning av exporttillväxten innebär ändå att BNP-tillväxten stiger marginellt. En hyggligt expansiv finanspolitik bidrar även till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år.

Prognosen baseras på antagandet att den internationella handelskonflikten inte eskalerar ytterligare och att tullarna inte höjs mer än vad som redan har aviserats, samt att Storbritannien lämnar EU under ordnade former i år eller nästa år.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.