Ekonomi

Elnätspriserna höjs – liksom ägarutdelningen

Under 2016 ökade priserna för elnätet med i genomsnitt 7,5 procent. Statliga Vattenfall stod för såväl den största prisökningen som den största ägarutdelningen.

Det är Nils Holgerssongruppens årliga rapport som visar att elnätspriserna ifjol höjdes nästan sex gånger så mycket som konsumentprisindex, KPI, under motsvarande period. De tre största elbolagen stod för för den största prisökningen – Vattenfall Eldistribution (11,3 procents ökning), Ellevio (9,5 procent) och Eon (9,3 procent).
När stora aktörer som Vattenfall, Ellevio och E.ON kraftigt höjer elnätsavgifterna får det konsekvenser för miljontals konsumenter. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker inte detta. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, i ett pressmeddelande.

Vattenfall Eldistribution var ifjol inte bara det bolag som höjde elnätsavgifterna mest, man stod även för den största ägarutdelningen på sammanlagt 2,2 miljarder kronor som gick till moderbolaget Vattenfall AB.

“De intäkter vi får från prishöjningar går till investeringar i och underhåll av elnäten som beskrivits i svaret ovan. Behoven att förbättra och utveckla elnäten är mycket stora. Vattenfall Eldistributions elnät är till stor del landsbygdsnät, vilket gör oss mer utsatta för väder och vind, samtidigt som vi har många fler kilometer ledning per kund att underhålla och utveckla i jämförelse med ett mindre elnätsföretag med stadsnät”, skriver Mikael Björnér, kommunikationsansvarig vid Vattenfall Eldistribution, i ett mejl till Nya Dagbladet.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!