Ekonomi

Den ekonomiska krisen blir värre än förväntat

Den globala ekonomin blir betydligt svagare under året.

Internationella valutafonden räknar med att den globala ekonomin minskar med 4,9 procent bara under 2020. Ett ras som äter upp nästan hela den förväntade tillväxten under nästkommande år.

I ett pressmeddelande skriver IMF att coronakrisen har haft en större negativ effekt på ekonomierna än vad man förväntat sig och att återhämtningen också kommer att ske betydligt mer långsamt än vad man först trott.
Det är särskilt privatkonsumtionen som kommer att minska eftersom människor dels har förlorat arbetet och blivit fattigare men också på grund av regler om social distansering och nedstängda butiker och restauranger. Även företag förväntas investera mer försiktigt och producera mindre än vanligt under det kommande året.

Sedan april när den förra prognosen sattes så har läget förvärrats i många utvecklingsländer, även om situationen blivit bättre i många industriländer. Kina är det enda landet i världen där man inte noterar en kraftig nedgång under det andra kvartalet av 2020, skriver Omni ekonomi.

IMF pekar också på att att arbetsmarknaden har drabbats mycket hårt uner krisen och att omkring 300 miljoner heltidstjänster försvann under de senaste tre månaderna. Också handeln har påverkats negativt, även inom branscher som sysslar med konsumtion och tjänster som vanligtvis alltid går bra.

Man varnar också för att situationen kan bli ännu värre om det skulle komma en ny smittovåg och ännu fler företag går under, i så fall befarar man att den globala BNP:n fortsätter minska och blir ytterligare 4,9 procent lägre i slutet av nästa år.

Vidare rekommenderar man att alla världens länder bör se till att ge ordentliga resurser till sin nationella sjukvård och att ekonomisk politik bör fokusera på att minska de vanliga hushållens inkomstförluster och att ge ekonomiska stödpaket till företag som drabbats hårt. Man vill också att hårt drabbade länder ska få internationellt ekonomiskt stöd från de som har klarat krisen bättre.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!