Barnfattigdom i hjärtat av Sverige

Allt fler svenska barnfamiljer hamnar i ekonomisk kris. Barnen hamnar lätt i socialt utanförskap och har svårt att klara skolgången. Barnfattigdomen sprider sig, både i Dalarna och i övriga landet.

publicerad 7 oktober 2012
Barnfattigdomen har nått hjärtat av Sverige

Den senaste undersökningen av hur barn drabbas av fattigdom kunde konstatera att läget förvärrats för 282 kommuner i Sverige, endast åtta kunde uppvisa någon förbättring.

Barnfattigdom i hjärtat av Sverige
I Orsa och Älvdalen lever 17 procent av barnen i vad som betraktas som barnfattigdom och i Borlänge hela 20 procent. Även samhällsklyftorna fortsätter att öka.

Cecilia Malm, kontaktperson på Rädda Barnen i Dalarna, säger att siffrorna kan vara upplysande, men att det är viktigast att belysa realiteten och vardagen för dem som drabbas.

– Konsekvenserna blir ofta långtgående negativa. Våra undersökningar har kunnat konstatera att i allt högre grad blir utsattheten permanent. Familjer får svårare att ta sig ur den ekonomiska situationen och barnen får ofta fortsatta problem i livet i form av utanförskap, säger Malm till Annonsbladet.

I skolverksamheten kan det smyga sig in kostnader i samband med aktiviteter och utflykter. Det blir socialt påtagligt för barn som inte kan köpa mat under utflykten eller ens har råd att delta i den.

Barnfattigdom i Sverige 2012. Foto: Ulrica

Allt fler föräldrar upplever också att de inte har råd att låta sina barn delta i  idrottsaktiviteter av ekonomiska skäl. En åtgärd vissa kommuner har vidtagit är att öronmärka lite pengar till fritidsaktiviteter så att inga barn skall hamna i kläm. Enligt den nuvarande definitionen lever nästan en kvarts miljon barn i Sverige i fattigdom. Dessa barn löper ca 50 procents större risk för att bli utsatta för mobbning.

Gammal och ny fattigdom
Vid en jämförelse med fattigdomsåren i Sverige i början av 1900-talet är skillnaden idag att depression och missbruk av droger blivit mer omfattande bland unga. Förr var det vanligare med svält i fattiga familjer, medan barn till låginkomsttagare idag istället allt oftare drabbas av näringsbrist och ofta utvecklar övervikt eller barnfetma på grund av felaktig och näringsfattig kost.

Ett av grundproblemen är att Sverige lidit av en långvarig negativ ekonomisk utveckling där välfärden fortsatt att sjunka trots ett av världens högsta skattetryck, vilket också påverkat utbredningen av fattigdom i landet.


Fakta barnfattigdom
Barn som lever i familjer med låg inkomststandard eller försörjningsstöd räknas som fattiga. Med låg inkomststandard menas att man har inkomster under de som krävs för att klara de mest nödvändiga utgifterna. Denna nivå avgörs av SCB. Med utgångspunkt i denna definition lever 220.000, eller 11,5%, av landets barn i fattiga familjer. Efter att under en tid ha minskat började barnfattigdomen också 2008 att öka igen. Rädda Barnen konstaterade också att klyftorna i landet ökar.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.