20 miljoner kronor blev frysta under 2016

publicerad 30 maj 2017

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Antalet tillgångar som finanspolisen beslutade att frysa ökade från 7 miljoner 2015 till hela 20 miljoner 2016. Det är en ökning på nästan 190 procent. Det framkommer i finanspolisens årsrapport 2016.

Polis och åklagare har fått bättre möjligheter att bekämpa brott där ekonomisk vinning är drivkraften efter att en ny lag trädde i kraft 2014. Finanspolisen har nu bland annat möjlighet att frysa pengar på ett konto som misstänks vara en del i penningtvätt. Genom dispositionsförbud, som det heter, fryses pengar i avvaktan på att åklagare kan besluta om penningbeslag på grund av misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.

– Den nya lagen har visat sig vara effektiv och gett resultat genom ett antal fällande domar. Det nya verktyget att tillfälligt frysa tillgångar på konton redan i underrättelsefasen har använts med stor framgång, säger Angelica Wallmark, chef för finanspolisen.

Pengar som blivit frysta har återlämnats, eller kommer att kunna återlämnas, till de personer som fråntagits pengar på grund av bedrägerier.

Utvärdering
Polisen får högt betyg för det internationella samarbetet i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framkommer i en utvärdering som Financial Action Task Force, FATF, gjort. Organisationen, som är en del av OECD, konstaterar att svensk polis arbete mot penningtvätt håller en godkänd nivå. I ett antal kärnområden finns möjlighet att ytterligare förbättra arbetet.

Samarbete med företag och myndigheter
Företag i brottslig verksamhet blir allt vanligare. Tack vare inrapporteringen av misstänkta transaktioner från till exempel banker, växlingskontor och revisorer, identifieras fler ärenden av finanspolisen.

Under hösten 2016 inleddes ett samarbete med Ekobrottsmyndigheten för att ytterligare höja kompetensen inom området och för att öka antalet fällande domar.

– Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten har vi förbättrat vår förmåga att upptäcka näringspenningtvätt, vilket leder till att fler förundersökningar kan inledas, säger Angelica Wallmark.

Förutom samarbetet med Ekobrottsmyndigheten har initiativ från finanspolisen även lett till att Försäkringskassan kunnat begära återkrav och Kronofogdemyndigheten har kunnat mäta ut cirka fem miljoner kronor.

Ny lagstiftning i år
Under sensommaren 2017 träder ny lagstiftning i kraft vilket innebär att fler branscher blir skyldiga att rapportera om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till finanspolisen, till exempel stora delar av spelbranschen. Finanspolisen kommer även att kunna begära in uppgifter från den som bedriver penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål. Det innebär ökade möjligheter till att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Källa: polisen.se

Läs också: Finanspolisens årsrapport

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!