Analys

Så fungerar psykopater i det offentliga livet

Hur kan så många skadliga företeelser förekomma i vår moderna och “upplysta” värld? Trots modern teknik, myndigheter som numer skall övervaka myndigheter (som en extra garanti mot korruption och missförhållanden) och uttalat demokratiska statsskick i hela västvärlden ökar den grova brottsligheten, drogerna, oron och depressionen. Folkhälsan rasar, miljön förgiftas, nya krig bryter ut, människohandeln ökar osv. Varför?

Några av svaren på den frågan kanske författaren Thomas Sheridan ger under sitt föredrag om psykopater i det offentliga livet.

Thomas betonar att många människor gör saker i sina liv som de vet att de aldrig borde ha gjort. De kan ha begått handlingar av ren dumhet eller av egoistiska skäl, men normala människor vet i efterhand att de gjort fel och ångrar sig. Till skillnad från normala människor arbetar psykopaten metodiskt och planerat när han skadar andra människor. Psykopaten saknar förmågan att känna samvete, eller snarare har förmågan att helt stänga av samvetet och sitt känsloliv. Han kan välja att inte känna några känslor (detta fenomen kan betecknas som känslomässig separatism).

I psykopatens sinne råder kaos, men utåt ger han ett samlat intryck. De är oförmögna att bli botade – de ser inget fel med sitt beteende. De är ofta framgångsrika och framträdande i näringslivet, i media och inom politiken. Med charm, karisma, kyla och en manipulativ förmåga tar de sig fram i de flesta situationer.

Bilden av en psykopat är inte helt svartvit. En del människor kan ha vissa psykopatiska drag, utan att ändå betraktas som psykopater. Det kan då vara fråga om en mildare typ av personlighetsstörning.

Thomas påpekar att psykopati, tvärt om vad många tror, inte verkar hänga samman med en dålig uppväxt eller dylika miljöfaktorer. Många psykopater växer upp i lugna harmoniska miljöer. Psykopati är inte heller ärftligt. Det har ett annat ursprung, en annan orsak som inte är klarlagd, menar Thomas.

Det viktigaste är dock att omgivningen lär sig att hantera psykopater och psykopatiska drag för att minska deras skadeverkan i samhället.

Samhällets företagsledare, ledande mediapersonligheter och politiker arbetar alla utåt sätt för en bättre värld. En absolut majoritet av dem säger sig motarbeta brottslighet, droger, depression, krig och människohandel. Ändå ökar dessa fenomen. Detta anmärkningsvärda faktum gör att beteckningen psykopati skulle kunna stämma in på många makthavare i vårt samhälle, menar Thomas.

 

Se Thomas Sheridans föreläsning om psykopater i det offentliga livet (engelskt tal).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!