Pandemiöverdrifterna är ett statistiskt faktum

Pandemiöverdrifterna

Ofta förs det fram att "pandemiåret" 2020 ska ha varit det dödligaste någonsin i Sverige. Detta är dock inget som backas upp av den officiella statistiken, som tvärtom visar att 2020 haft lägre andel dödsfall än många andra år bara på 2000-talet.

publicerad 1 september 2021
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Exempelvis skattefinansierade SVT samt Schibsteds och Bonniers respektive skvallertidningar Aftonbladet och Expressen har tillsammans med andra konventionella mainstreammedier konsekvent basunerat ut skrämselbudskap om att 2020 varit det dödligaste året på mycket lång tid och gjort sitt yttersta för att spegla dödssiffrorna som extrema.

Vid en närmare titt på den offentliga statistiken ser man samtidigt att dödligheten under 2020 inte särskiljer sig nämnvärt ens vid en jämförelse med andra årtal under 2000-talet, och sticker ut endast om befolkningsökningen helt ignoreras. Faktum är att det under samtliga år mellan år 2000 och 2012, utom ett, relativt till befolkningen dog fler människor i Sverige än under 2020.

 

Allmänna dödstalen under 2000-talet redovisat i promille av befolkningen.

 

Exempelvis dog det år 2000 ”bara” 93 461 människor, jämfört med 98 124 under 2020 enligt SCB:s officiella statistik. Det totala antalet dödsfall var alltså fler 2020 än år 2000 – men om man istället tar hänsyn till att befolkningen år 2000 enbart var 8 882 792 människor jämfört med 10 230 185 två decennier senare var dödligheten i själva verket betydligt högre år 2000. År 2000 dog 1,05 procent av befolkningen – jämfört med endast 0,95 procent av befolkningen förra året.

Även 2001 är dödlighetsprocenten densamma – 1,05 – och 2002 ökar den något – till 1,06. Bortsett från 2011, då andelen dödsfall låg på samma nivå som 2020, hade Sverige varje år fram till 2013 en högre andel dödsfall än 2020 om man tar befolkningens storlek i beaktande.

Först 2013 kommer dödssiffrorna ner under ”rekordåret” 2020, med 0,94 procent följt av 0,92 och 0,93 nästkommande år. Några stora avvikelser från 2020 handlar det alltså inte om. Det enda årtalet som märkbart sticker ut med låg dödlighet är 2019 – året innan ”pandemiåret” eftersom enbart 0,86 procent av befolkningen dog det året.

Sammantaget har 12 av de senaste 20 åren haft högre dödlighet än 2020 och ytterligare ett har varit på ungefär samma nivå.

Exempelvis 2002 dog 10,6 av 1000 svenskar jämfört med 9,5 av 1000 svenskar under 2020. Trots den stora skillnaden är det ingen idag som pratar om 2002 som något särskilt dödligt år eller ”rekordår” vad gäller dödsfall, och att ge regeringen totalitära befogenheter för att bekämpa en pandemi hade varit otänkbart.

12 av de senaste 20 åren har haft högre dödlighet än 2020

 

Drygt 14 000 svenskar har dött av coronaviruset enligt Socialstyrelsen – siffror som ständigt upprepas av medier, “experter” och makthavare av olika slag. Samtidigt har flera rapporter pekat på att en stor andel av dessa dödsfall inte avlidit av covid-19, utan endast har testat positivt på ett PCR-test och avlidit av andra anledningar eller haft covid-19 som delorsak. Noteras kan att medelåldern hos dem som avlidit med covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens officiella statistik är 82 år och att medellivslängden i Sverige rent allmänt, per december 2020, även den är 82 år.

Tilläggas kan i sammanhanget att Sverige i relation till omvärlden haft en förhållandevis begränsad samhällelig repression – något som på andra håll förklarats ligga bakom den fullt normala dödligheten även i andra länder.

Vad exakt som ligger bakom de befängda pandemiöverdrifterna är ett separat ämne för sig, men att de varit och är av monumentala proportioner är ett statistiskt faktum.

 

Isac Boman

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!