Vaccinorsakad lymfkörtelförstoring skapar problem för läkare och patienter

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 30 november 2021
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Flera framträdande forskare och experter inom radiologi varnar för att coronavaccin kan orsaka lymfkörtelförstoringar som kan misstagas för cancer och att det behövs strategier för att hantera denna typ av biverkningar.

Redan i mars noterades att lymfkörtelförstoring i den injicerade deltamuskeln är ett vanligt sätt för immunförsvaret att reagera på injektionerna – något som läkare måste vara medvetna om eftersom det skapar ett dilemma när det kommer till att diagnostisera cancerpatienter, menar forskarna.

Forskarna skriver att man nu vill uppmärksamma allmänhet och läkare på problematiken i en förhoppning om att förhindra onödiga vävnadsprovtagningar och för att lindra patienternas oro.

Man uppmärksammar att de vanligaste direkta bieffekterna av injektionerna är smärta, feber, rysningar, huvudverk och trötthet – men att vaccinreaktioner i form av lymfkörtelförstoring, som vanligtvis involverar armhålan, kan skapa ett ”diagnostiskt dilemma”, särskilt för personer som har en historia av cancer.

Patienter kan oroa sig för lymfkörtelförstoringen som ett tecken på malignitet och särskilt personer med en tidigare onkologisk historik. Denna ångest kommer bara att öka hos patienter med lymfkörtelförstoring i takt med att de utbredda vaccinationerna fortsätter”, konstaterar man.

Experterna menar också att förstoringarna i lymfkörtlarna kan göra det svårt för radiologer att ställa rätt diagnos till sina patienter.

Särskilt vaccinupplägg som godkänns i USA och som består av två olika doser från Pfizer och Moderna har hög risk att orsaka lymfkörtelförstoringarna. Detta skulle kunna bero på en högre grad av immunologiskt svar från kroppen på mRNA-vaccinen – en typ av experimentell teknik som aldrig tidigare använts på människor.

I Modernas kliniska studier fick 11,6 procent av patienterna förstorade lymfkörtlar efter en dos och 16 procent efter två doser och många liknande fall noterades även under Pfizers studier. Forskarna konstaterar vidare att minst ett 20-tal artiklar har publicerats som illustrerar och diskuterar lymfkörtelförstoring orsakat av coronavaccinen och att denna förstoring oftast sker just i armhålan.

För att inga misstag ska begås, för att bieffekten inte ska förväxlas med allvarligare sjukdomar och för att det ska bli enklare för både patienter och läkare, menar forskarna att vaccinationsdatum, var man vaccinerat sig och vilken typ av vaccin man tagit, bör dokumenteras i den digitala sjukjournalen.

Man lyfter också fram hur flera auktoriteter inom radiologi menar att cancerpatienter, för att undvika feldiagnostisering och feltolkningar av resultaten, bör undersökas antingen innan sin första injektion eller 4-6 veckor efter den andra dosen.

Handlar det dock om komplikationer, akuta behandlingar och annat som skulle försämra patienten om behandlingen försenas, bör denna ändå ske precis som vanligt – oavsett vaccinationsstatus, menar man.

För patienternas del så handlar det om att den vaccinorsakade lymfkörtelförstoringen riskerar att misstas för maligna cancertumörer och författarna menar att patienterna måste utbildas och bli medvetna om att vaccinen kan skapa detta tillstånd.

I avslutningen av artikeln påpekar forskarna att media vid sidan av sjukvården har ett ansvar när det kommer till att öka medvetenheten och förståelsen för denna bieffekt av vaccin.

När vaccin administreras bör bieffekter som svullnad i armhålan lyftas fram och normaliseras som en immunförsvarsreaktion orsakad av vaccinet”, skriver man och menar att patienter också bör göras medvetna om hur biverkningen kan påverka deras övriga sjukvård och undersökningar på exempelvis canceravdelningar.

Om patienten efter vaccinationen fått en lymfkörtelförstoring som tydligt går att känna, kan ett alternativ vara att patienten själv eller en läkare fysiskt undersöker den och att man på så sätt sparar både tid och energi jämfört med de mer omfattande radiologiska testerna som svåreligen kan särskilja vaccinorsakade lymfkörtelförstoringar från cancer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!