Svenska läkarna om ivermektin: ”Skulle kunna vara det som avslutar pandemin”

Pandemiöverdrifterna

publicerad 21 juli 2021
- av Isac Boman

Det billiga och icke patenterade läkemedlet ivermektin skulle kunna sätta punkt för det befintliga pandemitillståndet för gott. Det skriver tre svenska läkare i Dagens Medicin som samtidigt konstaterar att Läkemedelsverket håller tillbaka medicinen från covidsjuka.

Under våren har ivermektin rönt allt större uppmärksamhet bland oberoende forskare och läkare som behandlingsmetod för covid-19-liknande sjukdomstillstånd. Nu går även en tre svenska läkare ut och riktar kritik mot att medicinen avråds från användning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och även av svenska Läkemedelsverket, och uppmanar istället att till att godkänna medicinen inom sjukvården.

I våra ögon skulle ivermektin kunna vara det som avslutar pandemin”, skriver läkarna Magnus Burling, Hans Zingmark och Sture Blomberg i en debattartikel på Dagens Medicin.

Magnus Burling, specialist i allmänmedicin. Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin. Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård, docent.

Man pekar på hela 102 studier som det till dags dato finns gällande ivermektins effekt på covid-19, där 64 av dessa studier jämför ivermektin-behandling mot en kontrollgrupp och 62 är peer-reviewed. Läkemedlets verkan är välbelagd, konstaterar man, med sammanlagt 585 forskare och 22 425 patienter som ingått i studierna.

Studierna visar sammanfattningsvis en avsevärd och effektiv förbättring hos covid-patienter som fått medicinen, något som föranlett bland annat Tjeckiens och Slovakiens läkemedelsverk att godkänna användning av ivermektin. Läkemedelsverket i Sverige avråder dock fortfarande i nuläget från behandling av covid-19 med ivermektin.

Då vi vänt oss till Läkemedelsverket med förfrågan om ivermektin mot covid-19 har de hänvisat till deras europeiska motsvarighet, EMA, som avrått från behandling med ivermektin”, berättar läkarna.

 


Fakta: Ivermektin

Bild från en utdelning av ivermektin för parasitisk rundmask i Nigeria. Foto: Kate Holt/Sightsavers/CC BY-NC 2.0

Ivermektin är ett välkänt läkemedel som är godkänt mot parasiter av Världshälsoorganisationen, Europeiska läkemedelsverket EMA och den amerikanska motsvarigheten FDA. Preparatet upptäcktes redan på 1970-talet och dess upphovsmän erhöll sedermera nobelpriset i medicin år 2015 för upptäckten. Ivermektin används flitigt i låg- och medelinkomstländer för att behandla maskinfektioner. 1,2

Läkemedlet är billigt (100 till 200 kronor per behandling) och är även upptaget på WHO:s lista över essentiella mediciner.3 Totalt har cirka 3 miljarder doser av ivermektin distribuerats4 och i dess vanliga dos (0,2-0,4 mg/kg) anses substansen extremt säker att använda på människor.5,6

Den har även visat sig ha antivirala och antiinflammatoriska egenskaper som ytterligare har utvidgat dess användningsområde, bland annat som behandling för covid-19 (11).

 


Källor och referenser:

(1) Barrows NJ, Campos RK, Powell ST, et al. A screen of FDA-approved drugs for inhibitors of zika virus infec- tion. Cell Host Microbe. 2016;20:259–270.

(2) Conterno LO, Turchi MD, Corrêa I, et al. Anthelmintic drugs for treating ascariasis. Cochrane Database Syst Rev. 2020;1. doi: 10.1002/14651858.CD010599.pub2.

(3) World Health Organization. 21st Model List of Essential Medicines. Geneva, Switzerland; 2019. Tillgänglig på: https://www.who.int/publications/i/item/ WHOMVPEMPIAU2019.06. Per den 26 januari, 2021.

(4) Nicolas P, Maia MF, Bassat Q, et al. Safety of oral iver- mectin during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020;8:e92–e100.

(5) Banerjee K, Nandy M, Dalai CK, et al. The battle against covid 19 pandemic: what we need to know before we ”test fire” ivermectin. Drug Res (Stuttg). 2020;70:337–340.

(6) Navarro M, Camprubí D, Requena-Mendez A, etal. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020;75: 827–834.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!