MORGONDAGENS DAGSTIDNING – fredag 1 mars 2024

fredag 1 mars 2024

Studie: Icke-vaccinerade barn är friskare

publicerad 13 februari 2021
- av Isac Boman

Ovaccinerade barn är betydligt friskare än dem som injicerats med vaccin. Det är slutsatsen av en studie som utförts av forskaren James Lyons-Weiler och barnläkaren Paul Thomas och publicerats i The International Journal of Enviromental Research and Public Health utgående från data från 3300 patienter som besökt Thomas barnklinik i Oregon, USA.

Studien visade framförallt att vaccinerade barn har behov av läkarvård betydligt oftare än barn som inte tagit några vaccin. Den amerikanska folkhälsomyndigheten rekommenderar totalt 70 doser av 16 olika vaccin före 18 års ålder, och ju fler vaccin barnet i studien hade fått, desto mer sannolikt var det att det hade feber vid besöket hos Thomas klinik.

Eftersom studien genomfördes på en barnklinik hade man en sällsynt möjlighet att faktiskt undersöka hur ofta vaccinerade respektive icke-vaccinerade besöker läkare och noterade bland annat att föräldrarnas inställning till vaccinationer inte spelade någon särskild roll för hur ofta de genomförde rutinkontroller av sina barn.

Studien kunde därtill konstatera någonting mycket anmärkningsvärt. Barn som fått 90 till 95 procent av de vaccin som rekommenderas av folkhälsomyndigheten var ungefär 25 gånger mer sannolika än icke-vaccinerade att uppsöka läkarvård relaterad till hög feber. Vaccinerade barn besökte också läkare tre till sex gånger oftare än icke-vaccinerade för anemi, astma, allergier och bihåleinflammation.

Statistiken nedan visar hur ofta vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade sökte vård för olika åkommor. Orange linje är vaccinerade barn och blå är icke-vaccinerade.

 

Kopplingen mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vaccinationer är kontroversiell, men Thomas och hans kollega noterade bland annat att inga icke-vaccinerade barn som besökte mottagningen hade diagnostiserats med ADHD – men däremot 0,063 procent av de vaccinerade barnen.

Noterbart är också att det heller inte fanns någon större skillnad gällande förekomsten av vattkoppor, rotavirus eller kikhosta hos vaccinerade och icke-vaccinerade. Siffrorna för detta var 0,25 respektive 0,5 procent.

Några fall av mässling, hepatit, påssjuka, röda hund, stelkramp eller andra sjukdomar som föräldrar övertalas att vaccinera sina barn emot återfanns inte hos varken de icke-vaccinerade eller de vaccinerade barnen under hela den tioårsperiod då studien utfördes.

Vad gäller luftvägsinfektioner hade vaccinerade barn dessa hela 70 procent oftare än icke-vaccinerade.

Studien visade också att barn med autoimmuna sjukdomar i familjen som vaccinerat sig också hade kraftigt förhöjd risk för öroninfektioner, astma, allergier och hudutslag jämfört med icke-vaccinerade barn som hade autoimmuna sjukdomar i familjen.

Författarna uttrycker oro över resultaten som tyder på att vaccinen har allvarliga bieffekter – särskilt för barn och att vaccinerade barn i många fall är betydligt sjukligare än barn som inte tagit vaccin, samt att sjukligheten dessutom synes öka beroende på hur många vaccin man tar.

De uppmanar därför till fler omfattande studier av samma ämne med samma metodologi och riktar kritik mot de hafsiga och slarviga studier som tidigare genomförts av den amerikanska folkhälsomyndigheten och som kommit fram till att barnvaccin är säkra.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend