Vetenskap

Studie: Icke-vaccinerade barn är friskare

Ovaccinerade barn är betydligt friskare än dem som injicerats med vaccin. Det är slutsatsen av en studie som utförts av forskaren James Lyons-Weiler och barnläkaren Paul Thomas och publicerats i The International Journal of Enviromental Research and Public Health utgående från data från 3300 patienter som besökt Thomas barnklinik i Oregon, USA.

Studien visade framförallt att vaccinerade barn har behov av läkarvård betydligt oftare än barn som inte tagit några vaccin. Den amerikanska folkhälsomyndigheten rekommenderar totalt 70 doser av 16 olika vaccin före 18 års ålder, och ju fler vaccin barnet i studien hade fått, desto mer sannolikt var det att det hade feber vid besöket hos Thomas klinik.
Eftersom studien genomfördes på en barnklinik hade man en sällsynt möjlighet att faktiskt undersöka hur ofta vaccinerade respektive icke-vaccinerade besöker läkare och noterade bland annat att föräldrarnas inställning till vaccinationer inte spelade någon särskild roll för hur ofta de genomförde rutinkontroller av sina barn.

Studien kunde därtill konstatera någonting mycket anmärkningsvärt. Barn som fått 90 till 95 procent av de vaccin som rekommenderas av folkhälsomyndigheten var ungefär 25 gånger mer sannolika än icke-vaccinerade att uppsöka läkarvård relaterad till hög feber. Vaccinerade barn besökte också läkare tre till sex gånger oftare än icke-vaccinerade för anemi, astma, allergier och bihåleinflammation.

Statistiken nedan visar hur ofta vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade sökte vård för olika åkommor. Orange linje är vaccinerade barn och blå är icke-vaccinerade.

 

Kopplingen mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vaccinationer är kontroversiell, men Thomas och hans kollega noterade bland annat att inga icke-vaccinerade barn som besökte mottagningen hade diagnostiserats med ADHD – men däremot 0,063 procent av de vaccinerade barnen.

Noterbart är också att det heller inte fanns någon större skillnad gällande förekomsten av vattkoppor, rotavirus eller kikhosta hos vaccinerade och icke-vaccinerade. Siffrorna för detta var 0,25 respektive 0,5 procent.

Några fall av mässling, hepatit, påssjuka, röda hund, stelkramp eller andra sjukdomar som föräldrar övertalas att vaccinera sina barn emot återfanns inte hos varken de icke-vaccinerade eller de vaccinerade barnen under hela den tioårsperiod då studien utfördes.

Vad gäller luftvägsinfektioner hade vaccinerade barn dessa hela 70 procent oftare än icke-vaccinerade.

Studien visade också att barn med autoimmuna sjukdomar i familjen som vaccinerat sig också hade kraftigt förhöjd risk för öroninfektioner, astma, allergier och hudutslag jämfört med icke-vaccinerade barn som hade autoimmuna sjukdomar i familjen.

Författarna uttrycker oro över resultaten som tyder på att vaccinen har allvarliga bieffekter – särskilt för barn och att vaccinerade barn i många fall är betydligt sjukligare än barn som inte tagit vaccin, samt att sjukligheten dessutom synes öka beroende på hur många vaccin man tar.

De uppmanar därför till fler omfattande studier av samma ämne med samma metodologi och riktar kritik mot de hafsiga och slarviga studier som tidigare genomförts av den amerikanska folkhälsomyndigheten och som kommit fram till att barnvaccin är säkra.

 

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


En studie som väcker myndigheternas vrede

Läkaren Paul Thomas och forskaren James Lyons-Weilers studie har inte tagits emot med blida ögon av amerikanska hälsomyndigheter. Istället har man svarat med att ta ifrån Paul Thomas hans läkarlegitimation. Officiellt var skälet till detta inte studien i sig utan att han inte velat vaccinera barn eftersom detta går emot hans övertygelse. Thomas fråntogs sin läkarlicens utan att själv ha fått bemöta anklagelserna och amerikanska myndigheter motiverar detta med att han ”utgör en omedelbar fara för allmänheten”.

Styrelsen finner att den licensierades beteende har brutit mot vårdstandarderna och att han har riskerat hälsan och säkerheten för många av sina patienter”, motiverar man beslutet.

Man hävdar vidare att Thomas har en historia av att sprida desinformation och ”vilseleda” föräldrar – vilket i praktiken syftar till att han påtalat de potentiella skadeverkningar han konstaterat gällande vacciner. Myndigheterna går också till våldsam attack mot vad man benämner som Thomas ”alternativa vaccinationsschema” och menar att detta riskerar att ge barnen livshotande och svåra sjukdomar och att Thomas trots sina djupgående studier “utan grund” hävdar att vaccinen kan ge autism och andra livslånga diagnoser. Han anklagas också för att ha varit grovt oaktsam och orsakat en ung pojke stor skada för att denne fått stelkramp och ordinerats kolloidalt silver istället för vaccin.

Läkaren själv menar att anklagelserna är befängda och att han endast vidhåller rätten för föräldrar att välja om de ska vaccinera sina barn eller inte – och att de naturligtvis bör vara medvetna om vaccinens potentiella konsekvenser.

På sin hemsida skriver han att delstaten Oregon brutit alla kontrakt med honom efter hans publicerade studie och myndigheternas beslut och att det största lokala försäkringsbolaget följer efter och gör detsamma.

Han meddelar också att han kommer att ta till juridisk hjälp för att säkerställa att han får fortsätta bedriva vård för barn och han fördömer det faktum att han stängts av utan att ens ha fått bemöta anklagelserna.

 

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!