Barn som börjar läsa tidigt mår bättre

publicerad 30 juni 2023
- av Sofie Persson
Barn som börjar läsa tidigt sover bland annat bättre och tillbringar mindre tid framför skärmar.

Barn som börjar läsa tidigt får bättre minne, färre depressionssymptom och mindre beteendeproblematik, visar en ny studie. Läsande barn tillbringade även mindre tid framför skärmar.

I en ny längre, amerikansk studie har forskare undersökt hur läsning påverkar barns hjärnutveckling och allmänna hälsa. Över 10 000 barn i åldrarna nio till 13 år deltog i studien där föräldrarna fick svara på frågor om deras barns dagliga aktiviteter, där läsning inkluderades.

Ungefär hälften av barnen började nöjesläsa tidigt, det vill säga någonstans mellan åldrarna tre till tio år, samtidigt som resterande inte läste för nöjes skull eller började läsa senare. De barn som började läsa tidigt fick flera fördelar under senare år.

Barnen som läste hade mycket skarpare minne och hade högre poäng inom talutvecklingen. Vidare hade de mindre beteendeproblematik och mindre symptom på depression.

När forskare sedan tittade på barnens hjärnskanningar kunde man se att det fanns en större vävnadsvolym i de områden i hjärnan som är involverade i bland annat läsning, uppmärksamhet och beteende. Detta menar man delvis kunna förklara de fördelar som finns i att börja läsa tidigt.

Läsning är inte bara en trevlig upplevelse – det är allmänt accepterat att det inspirerar till tänkande och kreativitet, ökar empatin och minskar stress. Men utöver detta fann vi betydande bevis för att det är kopplat till viktiga utvecklingsfaktorer hos barn, vilket förbättrar deras kognition, mentala hälsa och hjärnstruktur, vilket är hörnstenar för framtida inlärning och välbefinnande, säger professor Barbara Sahakian i ett pressmeddelande från universitetet.

Barnen som började läsa tidigare tillbringade även mindre tid framför diverse skärmar och sov bättre jämfört med barn som läste mindre.

En annan studie visade även nyligen att nöjesläsning kan stärka minnet hos äldre personer, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!