Ungern: “Inte redo släppa in fientligt Sverige”

Det nya kalla kriget

publicerad 30 mars 2023
- av Markus Andersson
Ungerska regeringens talesman Zoltán Kovács och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under flera år har svenska politiker attackerat Ungerns regering och anklagat landet för att vara “odemokratiskt”, “rasistiskt” och “totalitärt”. Ändå förväntar man sig att Ungern skyndsamt godkänner Sveriges Nato-ansökan.

Från ungerskt håll menar man sig dock inte vara beredda att gå vidare i processen – om inte svenska makthavare lovar att sluta agera fientligt, skada ungerska intressen och underminera de politiska relationerna länderna emellan.

Det finns framför allt tre skäl till att Ungern i dagsläget inte är beredda att ratificera Sveriges Nato-ansökan och det första är att man upplever att Sverige ”konstant underminerar” de svensk-ungerska relationerna. Enligt Zoltán Kovács, talesman för den ungerska regeringen, har svenska makthavare vid upprepade tillfällen gått till hårda angrepp mot Ungern och använt sitt politiska inflytande för att aktivt ”skada ungerska intressen”.

Den fientliga retoriken mot Ungern har intensifierats efter att EU-parlamentet beslutat att landet inte längre ska ses som en ”fullvärdig demokrati” utan som en ”parlamentarisk autokrati”.

Kovács lyfter också fram hur Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) deklarerat att EU måste agera för att bryta utvecklingen i Ungern och sätta press på landets regering – utspel som betraktas som oacceptabla.

Ett annat exempel som lyfts fram som exempel på regeringens fientlighet gentemot Ungern är att EU-ministern Jessika Roswall (M) uppmanat EU att stoppa utbetalningar till landet. I en lång rad utspel har Ungerns politiska styres legitimitet ifrågasatts och enligt Kovács handlar det om att tvinga Ungern till politisk lydnad.

Den ungerska regeringen kräver nu därför särskilda försäkringar från Sverige om att dylika attacker upphör innan en ratificering kan bli aktuell.

Det andra skälet till att Ungern inte godkänt Sveriges ansökan är för att man upplever att Sverige ständigt försöker spela ”moraliskt överlägsna” med återkommande fördömande uttalanden om att Ungern inte når upp till samma moraliska standard.

Det tredje anknytande skälet som uppges är en allmän brist på respekt från Sveriges sida – och att relationerna länderna emellan har försämrats på senare år.

Kovács pekar på att premiärminister Viktor Orbán och flera ungerska ministrar för en månad sedan uttryckte sig positivt om Sveriges medlemskap i Nato och även uppmanat partikamrater att rösta för detta. Man betonade dock behovet av att rensa luften med Sverige innan man kunde gå vidare och att en parlamentarisk delegation skulle skickas till Sverige för att diskutera och lösa eventuella konflikter.

Jag skulle inte kalla detta orimligt, efter år av nedsättande kommentarer och en öppet fientlig hållning mot två Nato-länder som är inblandade i den här debatten – Ungern och Turkiet”.

Men den svenska regeringen verkar helt enkelt inte bry sig. Enligt Politico ansåg svenska tjänstemän att Ungerns försök till försoning var ’utpressningstaktik’ och att det var detsamma som att betala en ’lösensumma’ om man gav efter för sådana försök”, fortsätter han.

Enligt utrikesminister Tobias Billström (M) har Sverige ”varit tydliga i sin kritik vad gäller rättsstatsfrågorna visavi Ungern” men han menar att detta inte är ”en fråga kopplad till Natoprocessen”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!