Tysk domstol stödjer övervakning av AfD

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 14 maj 2024
- av Jan Sundstedt
Anhängare till Alternativ för Tyskland (AfD) vid ett torgmöte häromåret.

Tysklands inrikesunderrättelsetjänst gjorde rätt i att övervaka det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland (AfD) för misstänkt “extremism”, fastslog en tysk domstol på måndagen. Beslutet innebär att myndigheten kan fortsätta sin övervakning och kontroll av partiet, och AfD menar att ett “överklagande är obligatoriskt”.

I en rättslig utslagning vid förvaltningsdomstolen i Münster stödde domstolen den tidigare klassificeringen av AfD som ett misstänkt “extremistfall”. Domstolen slog fast att det fanns “tillräcklig laglig grund för beslutet” och betonade samtidigt att detta inte automatiskt innebär att partiet betraktas som bevisat “högerextremt”.

AfD har kraftigt motsatt sig underrättelsetjänstens klassificering och beskrivit den som ett politiskt försök att diskreditera partiet. Roman Reusch, medlem i AfD:s nationella ledning, meddelade att partiet kommer att överklaga domen.

Peter Boehringer, ledamot av den Tyska Förbundsdagen och vice talesman för AfD:s förbundsstyrelse sedan juni 2022, uttryckte missnöje över att domstolen inte tog upp en rad begäranden om ytterligare bevisföring.

Vi har rätt att få rättvisa – därför: överklagande är obligatoriskt!

“Antidemokratiska ambitioner”

I måndagens dom konstaterade domstolen att det fanns en välgrundad misstanke om att ”erkännandet av endast en juridiskt nedvärderad status för tyska medborgare med migrationsbakgrund motsvarar de politiska målen för åtminstone en betydande del av AfD”. Domstolen gick inte in på några detaljer, men menade att det fanns indikationer på ”diskriminerande avsikter”.

Samtidigt pekade domstolen på det utbredda användandet av påstått “nedvärderande termer mot flyktingar och muslimer” samt “indikationer på antidemokratiska ambitioner” inom partiet, även om dessa inte var av den frekvens och omfattning som tidigare antagits av underrättelsetjänsten.

Domstolen underströk också att det inte fanns några indikationer på att underrättelsetjänsten agerade av olämpliga politiska motiv, något företrädare för AfD menar inte stämmer.

Alternativ för Tyskland

AfD bildades 2013 och har sedan dess under åren stadigt rört sig åt höger.

Partiets plattform var inledningsvis inriktad på motstånd mot räddningspaket för krisdrabbade euroländer, men det kraftiga motståndet mot dåvarande förbundskansler Angela Merkels beslut att släppa in ett stort antal flyktingar och andra migranter 2015 gjorde partiet till en betydande politisk kraft.

AfD har fått starka opinionssiffror i Tyskland under de senaste månaderna då missnöjet är stort med center-vänsterkanslern Olaf Scholzs koalitionsregering med tre partier.

Partiet hoppas kunna bli största parti i tre delstatsval i det tidigare kommunistiska östra Tyskland, där partiet har sitt starkaste stöd, i september.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!