Trots EU:s hot – polska regioner behåller ”hbtq-fria zoner”

HBTQ-lobbyn

publicerad 29 september 2021
Hbtq-aktivister i Polen med budskapet "Tolerans är inte nog, vi vill ha jämlikhet".

Polen har under den senaste tiden blivit hotat av EU med att få sina bidrag indragna om man inte slopar sina så kallade hbtq-fria zoner i det offentliga rummet. Nu backar regionen Swietokrzyskie från sina regler, men flera regioner står fast vid att behålla zonerna.

Hbtq-aktivister i Lubelskie i Polen har lämnat in underskrifter och ett brev till EU-kommissionen där de menar att de ”hbtq-fria zonerna” strider emot artikel 2 i EU-fördraget, där det bland annat står att EU:s principer är att skydda människors värdighet, förorda jämlikhet och lika rättigheter för olika grupper.

Hbtq-fria zoner är inget som bestämts på riksnivå utan har beslutats om på regional nivå. Trots att EU har hotat med att zonerna kan innebära att EU drar in bidrag till Polen så har minst två regioner i Polen, nämligen Lubelskie och Malopolska, röstat för att behålla dem. En region som dock valt att upphäva dessa hbtq-fria zoner efter EU:s påtryckningar är regionen Swietokrzyskie.

Konservativa i Polen menar bland annat att hbtq-lobbyn utgör ett hot mot kristna värderingar. Vid sidan av den religiösa aspekten, som är starkt befäst i katolska Polen, nämns en av huvudanledningarna även vara att skydda minderåriga från hbtq-gruppers kampanjer och inflytande.

Polens president Andrzej Duda och hans parti Lag och Rättvisa har uttalat sig mot hbtq-rörelsens aktivism, i synnerhet mot den propaganda som riktas från denna rörelse till minderåriga.

En av de mest drivande aktörerna bakom att Polen har fått denna lagstiftning är den katolska tankesmedjan Ordo Luris. En av dess mest drivande röster, Pawel Kwasniak, har motiverat sin linje bland annat med att propagandan underminerar familjen och äktenskapet mellan man och kvinna som avser att uppfostra barn.

Enligt vår uppfattning skadar denna hbtq-ideologi de kristna värderingar som vår kultur och civilisation är byggda på, säger Luris.

Den polske hbtq-aktivisten Bart Staszewski, sedermera Europaledare för Obama Foundation, är å andra sidan positiv till påtryckningarna som EU utövat emot Polen.

Det är en stor dag för Polen och en stor seger för aktivister och civilsamhället. Jag blir verkligen rörd av detta, säger Staszewski.

Det är långtifrån första gången som EU och Polen ligger i frän konflikt. Nyligen har EU-ledare fördömt landet för ny lagstiftning som förhindrar utomeuropeiska privata aktörer att bli majoritetsägare i polska tv-kanaler. Polen har tidigare även retat upp EU genom att debattera i sin konstitutionella tribunal om huruvida EU-lagen ska få ha företräde framför deras egen lagstiftning.

 

Christian Pavón


Fakta: Polens hbtq-fria zoner

År 2020 så hade 100 av Polens kommuner infört så kalla hbtq-fria zoner. De hbtq-fria zonerna avser inte att förfölja enskilda homosexuella eller hindra dessa från att visa intimitet på öppna gator, utan är framförallt avsedda att förhindra marscher och andra propagandiskt inriktade aktiviteter i det offentliga rummet.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.