Strålskyddsstiftelsen: ”Ny studie visar att gränsvärden för strålning inte håller”

publicerad 21 oktober 2022
- av Sofie Persson
5G-mast i Mid Kent Shopping Centre Maidstone i England.

Gränsvärden för tillåten strålning idag vilar på felaktiga antaganden och skyddar varken människor eller djur från skadlig påverkan. Det visar en ny studie med en forskargrupp från flera länder. Forskarna begär nu att allmänheten informeras om riskerna, att gränsvärden skärps till och att man stoppar utbyggnaden av 5G.

Det skriver Strålskyddsstiftelsen om i ett pressmeddelande.

Bakom studien står den nya organisationen The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) som har gått igenom 25-års forskning inom skadliga effekter av strålning från trådlös teknik som de publicerat i en vetenskaplig artikel i tidskriften Environmental Health med titeln “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”.

I studien har forskarna fastställt att ICNIRP (International Commission on non-ionizing radiation protection) och FCC (Federal Communications Commission) avvisat hundratals rapporter gällande skadliga hälsoeffekter kring gränsvärdena.

De 16 forskare och läkare med expertis inom området från USA, Europa, Asien, Australien och Sydamerika, som ingår i den nya organisationen, har  gått igenom de senaste 25 årens forskning om skadliga effekter av strålning från trådlös teknik (radiofrekvent strålning eller mikrovågsstrålning). De drar därvid slutsatsen att nuvarande gränsvärden (även kallat referensvärden) för tillåten strålning från ICNIRP  som gäller i EU och Sverige och från FCC som gäller i USA, vilar på felaktiga antaganden samt saknar skydd mot en mängd visade skadliga effekter”, skriver Strålskyddsstiftelsen.

De två främsta antaganden som forskarna gör i studien är att skadliga effekter endast skulle kunna uppstå då strålningen är så intensiv att den på kort tid värmer upp vävnad och att inga effekter uppstår under det gränsvärde som baserats på detta första antagande.

Detta gravt felaktiga antagande leder till att varken yrkesarbetare eller särskilt känsliga delar av befolkningen och befolkningen i allmänhet  skyddas mot skadlig hälsopåverkan. Gällande gränsvärden har det inte heller övervägts skadlig påverkan på djurlivet av strålningen”.

Forskningen har istället visat att strålning vid nivåer understigande ICNIRP:s och FCC:s gränsvärden orsakar många skadliga effekter på levande varelser, exempelvis oxidativ stress, DNA-skador, cancer,  skadliga effekter på hjärnan och på spermier samt förändrat beteende. Tidigare forskning har menat att det inte finns något behov av studier angående 5G och dess påverkan på människor och djur. Den nya forskargruppen har dock slagit fast att det finns många indikationer på möjliga skador som kan orsakas av 5G och att det därför behövs forskning inom området, eftersom det i nuläget inte finns några sådana studier.

Ingen vidare utbyggnad av 5G bör ske innan studier av påverkan av 5G har genomförts anser ICBE-EMF. Nya betydligt lägre gränsvärden måste tas fram som beaktar de många vetenskapliga resultat som visar klara belägg för skadlig påverkan vid nivåer långt under gällande gränsvärden och utan påverkan från varken militär- eller telekomindustrin”, skriver Strålskyddsstiftelsen.

Forskarna ger vidare åtta rekommendationer där man bland annat menar att allmänheten bör informeras om detta, men också att man bör finansiera mer oberoende forskning samt utbilda läkarkåren angående sjukdomar som orsakas av strålning.

I övrigt fokuseras rekommendationerna på följande områden:

  • Skydd av barn och gravida kvinnor bör prioriteras
  • Nu gällande gränsvärden måste sänkas
  • Tillverkare bör uppmuntras att utveckla säkrare teknik
  • Allmänheten bör informeras om möjliga hälsorisker och utbildas i hur riskerna minskas
  • Läkarkåren bör utbildas om sjukdomar som kan orsakas av strålning och hur patienter bör behandlas
  • Myndigheter och regeringar bör finansiera forskning som är oberoende från industrins inflytande
  • Media bör redovisa experters intressekonflikter när de citeras eller intervjuas


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.