Sju av tio européer tycker invandringen är för hög

Migrationskrisen i Europa

publicerad 20 juni 2024
- av Jan Sundstedt
Migranter trängs på tågstation i Wien.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sju av tio européer anser att deras länder tar emot för många invandrare, enligt en ny undersökning från BVA Xsight. Allra mest negativt inställda till massinvandringen är medborgare i Bulgarien, Tjeckien, Ungern och Cypern.

En undersökning utförd av opinionsinstitutet BVA Xsight för ARTE Europe Weekly blottlägger att sju av tio européer anser att deras land tar emot för många invandrare. Undersökningen, som genomfördes online mellan den 27 mars och den 9 april, omfattade 22 726 personer från EU:s 27 medlemsländer och visar en växande misstänksamhet mot den storskaliga massinvandringen.

Hela 85 procent av de tillfrågade anser att EU behöver vidta fler åtgärder för att bekämpa illegal migration och endast 39 procent uppger att de tror att Europa behöver invandring idag.

De länder där flest personer ser invandring som ett problem är Bulgarien (74 procent), Tjeckien (73 procent), Ungern och Cypern (68 procent vardera).

I Italien, som under 2023 hade det högsta antalet illegala invandrare (157 652), ansåg 44 procent av befolkningen att invandring var ett problem och bara 14 procent betraktade det som det största problemet i landet.

Det kan också noteras att en majoritet av de svarande i samtliga deltagande EU-länder ansåg att deras länder tagit emot för många migranter – i Sverige ansåg 70 procent detta.

EU påverkar livet negativt

I Grekland och Spanien var det enligt undersökningen endast 11 procent av de tillfrågade som ansåg att invandringen var landets allra största problem, vilket är under det europeiska genomsnittet på 17 procent. Samtidigt är Grekland det land där flest personer (90 procent) anser att deras land tar emot för många invandrare.

Undersökningen visade också att endast en tredjedel av de tillfrågade anser att EU-beslut har en positiv inverkan på deras liv.

Portugal är det enda landet där en majoritet (51 procent) ser EU:s påverkan som positiv. Därefter följer Spanien, Luxemburg, Malta och Rumänien med 43 procent positiva svar.

I den andra änden av spektrumet finner vi Frankrike och Tjeckien, där endast 21 procent av de tillfrågade anser att EU påverkar deras liv positivt, följt av Ungern (24 procent) och Nederländerna (26 procent).

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!